Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Miljömål

Varje år fastställer vi miljömål som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Det är både företagsövergripande rena miljömål och mål satta för var och en av våra avdelningar.

De övergripande målen handlar om att

  • mängden aska från kraftvärmeverket som lämnas till deponi ska inte överstiga 25 %.
  • den lokala och förnybara elproduktionen år 2021 ska motsvara minst 32 % av elanvändningen i vårt nätområde.
  • fjärrvärmen ska hållas minst 98 % förnybart producerad.
  • vattenvägen mellan Sommen och Västra Lägern år 2021 ska vara helt öppen för fisk och andra vattenlevande organismer och därmed främja den biologiska mångfalden.

Vi byter successivt ut fordon till sådana som är bättre ur miljösynpunkt. Redan idag har vi tre elbilar, flera etanoldrivna fordon samt elmoped och cyklar som kan användas till kortare ärenden. Vi har gjort energianalyser på kraftvärmeverket för att minska vår energianvändning och tänker på miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster. Kaffet vi dricker är KRAV- och Fair Trade-märkt.

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta vår kvalitets- och miljösamordnare Elina Hagman på telefon 0140-692 05 eller e-post elina.hagman@tranasenergi.se.