Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

El- och värmeproduktion

Tranås Energis fiskomlöp vid Åsvallehult i Tranås.
Vi vill vara en föregångare i branschen och visa att miljötänk och affärsmässig verksamhet kan gå hand i hand.

Tranås Energi producerar årligen 39 000 MWh el i våra vattenkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk. I kraftvärmeverken producerar vi även den fjärrvärme som värmer 70 % av hushållen i Tranås. Vår vattenkraftproduktion är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och dessutom diplomerad av Älvräddarna för sättet vi miljöanpassat den på.

Elproduktion

Den mängd el vi själva producerar motsvarar ungefär 26 % av den el vi säljer. Vår egenproducerade el säljs under namnet Hemmagjord el och kan väljas till alla våra elavtal.

De kunder som inte väljer att köpa vår egenproducerade “Hemmagjord el” får el från ursprungsmärkta förnybara källor som köps in på den nordiska elmarknaden. Än så länge finns det gott om Hemmagjord el kvar till alla som önskar detta.

Vattenkraft

Våra tre aktiva vattenkraftverk, Olstorp, Forsnäs och Visskvarn finns i Ydre kommun. Alla binds samman av Bulsjöån och i anslutning finns sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. Vårt mål är att genom faunapassager göra det möjligt för fisken att röra sig längs hela denna sträcka. Sedan 2008 finns en faunapassage i Olstorp, vi planerar att påbörja bygget av en i Forsnäs under 2018 och inväntar tillstånd för samma satsning i Visskvarn.

Vi pratar mycket om att vi värnar om den biologiska mångfalden i miljöerna runt våra vattenkraftverk. Vattenkraften är förnybar, men all energiproduktion har en miljöpåverkan. I vattenkraftens fall handlar det till stor del om hur vattenlevande djur och växter påverkas. Vi gör vårt bästa för att miljöpåverkan runt våra anläggningar ska bli så liten som möjligt.

Vi äger även dammen vid Oppeby kvarn, som ligger nedströms Forsnäs i Bulsjöån. Här finns ingen vattenkraftproduktion men dammen är ett hinder för fisken. För att lösa detta har vi påbörjat en förstudie för bygge av faunapassager både här och vid Visskvarn. Förhoppningsvis kommer dessa på plats inom några år och öppnar därmed hela vattensystemet mellan de tre sjöarna, något som skulle få väldigt stor positiv påverkan på den biologiska mångfalden i området.

I Svartån i Tranås har vi de numera nedlagda vattenkraftverken Åsvallehult och Smedjeholmen. Här finns alltså ingen elproduktion, men eftersom vandringshindren finns kvar har vi byggt faunapassager på båda platserna. Vid Smedjeholmen tittar vi just nu på möjligheterna att återuppta produktionen med en för Sverige ny och fiskvänlig teknik.

Läs gärna mer om vår vattenkraftproduktion

Kraftvärme

Vid våra kraftvärmeverk i Tranås producerar vi inte bara fjärrvärme, utan även el. Tack vara ångturbinerna kan vi driva en generator som producerar el – även den 100 % förnybar förstås. På ett år produceras ungefär 34 000 MWh el i våra kraftvärmeverk.

Fjärrvärmeproduktion

Under 2012-2014 genomförde vi den kanske den största miljösatsningen i Tranås kommuns historia, vi byggde vårt nya kraftvärmeverk. Detta gjorde vår fjärrvärmeproduktion 100 % förnybar, ökade verkens elproduktion rejält och säkrade tillgången på fjärrvärme för alla nuvarande och kommande kunder.

Enligt branschorganisationen Energiföretagen är fjärrvärme den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka sina koldioxidutsläpp, då den i huvudsak ersätter el och olja som uppvärmningsmetod. Och det är faktiskt inte bara här i Tranås och Sverige som koldioxidutsläppen minskar, klimatpåverkan kan också ses i ett större perspektiv. I Europa kommer en stor del av elenergin från kolkraft. När svenskarna minskar sin elanvändning tack vare fjärrvärmen blir det el med mindre klimatpåverkan över, som kan exporteras dit och därmed minska utsläppen.

I Tranås producerar vi varje år 132 000 MWh värme i våra kraftvärmeverk. Vi eldar med biobränsle, träflis som är en restprodukt från skogsavverkning i närområdet. Eftersom skogen tar upp koldioxid när den växer så blir det inget tillskott av koldioxid i atmosfären. Vid produktionen blir bränslet till aska och vi återför en viss mängd av denna till skogen varje år, då de näringsämnen som finns i askan behövs där.

Läs mer om vår fjärrvärmeproduktions miljöpåverkan