Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Utrivningen blev starten

21 mars, 2018


I filmen ovan syns våra faunapassager samt ett klipp från dammen i Vriggebo.

Under de senaste åren har vi fått mycket uppmärksamhet för våra satsningar på att skapa fria vattenvägar för fisken runt våra vattenkraftanläggningar. Allt började för 12 år sedan, med den nya fiskevårdsplanen och utrivningen av dammen i Vriggebo.

Svartån är ca 16,5 mil lång och sträcker sig ända från norra Småland till östgötaslätten. Ån har genom tiderna haft stor betydelse för människans utveckling och har bland annat använts till att driva sågverk, kvarnar, vattenkraftproduktion – och inte minst för fiske. Att få en 10-12 kilos öring var enligt tidningsklippen inte ovanligt i början av 1900-talet.

En av åsträckorna som byggdes ut var Vriggebo, strax söder om det som idag är centrala Tranås. Från 1908 och ca 60 år framåt försörjde kraftstationen här närliggande socknar med ström, innan renoveringsbehoven blev för stora och lönsamheten för liten, och ägaren Tranås stad lade ner elproduktionen.

30 år senare blev det dags att ta fram en ny fiskevårdsplan för de delar av Svartån som rinner genom Tranås och en förutsättning för att faunapassagerna som planerades runt Tranås Energis anläggningar skulle bli meningsfulla var att Vriggebo-dammen revs ut.

Utrivning av dammen i Vriggebo, Tranås
Vartannat block i Vriggebo-dammen sågades upp för att skapa forssträckor. Foto: Lennart Gustavsson.

Så blev det. Arbetet påbörjades i början av 2006 med att nya lekbottnar anlades nedströms dammen, innan de nästan två meter tjocka betongmurarna sågades upp för att öppna dammens fördämning.
Genom att på detta sätt skapa forssträckor fick öringen nya gynnsamma miljöer för lek och risken för att som mindre fisk slukas av en gädda i den vassbevuxna dammen blev betydligt mindre.

Under de två kommande åren fortsatte fiskevårdsplanen förverkligas med ett fiskomlöp, en denilränna samt förbättring av bottenmiljöerna på flera ställen. För att hålla koll på hur allt utvecklar sig har det provfiskats regelbundet i Svartån sedan dess. De senaste åren har leken tagit fart även längre uppströms och vid förra sommarens elfiske hittades ett- och två-årsöringar både ovanför och nedanför Vriggebo-dammen.

Att de gynnsamma miljöerna har betydelse för fisket i området är det ingen som tvekar på längre. I Svartån råder det visserligen fiskeförbud på öring, men Sommen bjuder på mycket fina och variationsrika fiskevatten. Förutom öring finns här exempelvis abborre, gädda, gös och såklart den berömda Sommenrödingen.


Läs mer: Välj ett fiskvänligare elavtal