Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Tillstånd klart för vindkraftverk

20 januari, 2014

Tillstånd för de elva vindkraftverk som Tranås Energi Elförsäljning AB har ansökt om att få bygga i Ydre har nu vunnit laga kraft. Det innebär att miljöprövningsdelegationens beslut står fast och att Tranås Energi Elförsäljning AB kan påbörja förberedelserna inför byggprocessen.

Den 30 november 2011 inkom Tranås Energi Elförsäljning AB till länsstyrelsen Östergötlands län med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i Ydre kommun. Ansökan omfattade elva vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 150 m.

Sommaren år 2012 kompletterades ansökningshandlingarna med uppgifter om de planerade vindkraftverkens potentiella påverkan på nattskärra och berguv. Bolaget lämnade även in en fördjupad beskrivning av vilka åtgärder som kan göras för att reducera vindkraftverkens ljudemission vid drift. Tillståndsansökan godkändes i sin helhet av länsstyrelsen i Östergötlands län den 25 november 2013 och beslutet vann laga kraft den 31 december samma år.

Godkännandet möjliggör en ökad lokal och förnybar elproduktion i storleksordningen 60 till 70 miljoner kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för 3 000 till 3 500 eluppvärmda villor.
Tranås Energi kommer nu under första halvåret 2014 att utreda och planera för projektets fortskridande för att därefter återkomma med en projekt- och tidplan.

Presskontakt
Niklas Johansson, VD Tranås Energi Elförsäljning AB
Tel: 0140-68 114
E-post: niklas.johansson@tranasenergi.se