Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Tillstånd klart för faunapassage!

5 februari, 2018

Nu står det klart att Mark-och miljödomstolen godkänt vår tillståndsansökan gällande miljöanpassning av vår vattenkraftstation i Visskvarn, Ydre.

Tranås Energi förvärvade Visskvarn vattenkraftstation våren 2015 och påbörjade omgående en förstudie kring hur anläggningen skulle miljöanpassas på bästa sätt. Resultatet visade att bygge av en faunapassage, tätare intagsgaller samt utbyte av anläggningens turbiner skulle vara de bästa lösningarna.

Vi skickade en tillståndsansökan gällande dessa åtgärder till Mark- och miljödomstolen och drygt ett år senare har beslutet nu kommit, ansökan har godkänts och vunnit laga kraft!

– Vi är väldigt glada för beslutet då det möjliggör våra planer på att öppna vattenvägen mellan Lägern-sjöarna och Sommen. Nästa steg blir att ta fram en investeringskalkyl som ska ligga till grund för styrelsens beslut om att starta projektet, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Visskvarn är beläget med utlopp i sjön Sommen och den naturliga fåran vid anläggningen är ett viktigt uppväxtområde för bland annat öring. Med en faunapassage på plats skulle fisken kunna passera anläggningen och ta sig vidare upp i Bulsjöån och likaså skulle öringen som finns i sjöarna längre upp i systemet kunna ta sig ut i Sommen.

Det händer mycket just nu, nyligen har ett projekt inletts för att bygga av en faunapassage även vid vår vattenkraftstation i Forsnäs. Vi planerar att påbörja bygget under 2018.


Läs mer: Vår elproduktion

Läs mer: Våra elavtal