Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Vanliga frågor om solparken

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om vår planerade solcellspark. Om du inte hittar svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice!

Andelar i solparken

Ja, det kan du!

Använd det vanliga bokningsformuläret och kryssa för att du ska ge bort andelarna som gåva. Viktigt att tänka på är att personen du ger andelarna till måste vara elhandelskund hos Tranås Energi och byta till elavtalet Rörligt pris när nuvarande elavtal löper ut, om personen inte redan har detta.

När du överlämnat gåvan kommer vi att kontakta personen och berätta allt vad det innebär att vara andelsägare.

Den el dina andelar producerar köper du till självkostnadspris. Självkostnadspriset fastställs varje år av föreningsstyrelsen, från år 1 är det 12,8 öre/kWh + moms (16 öre inkl. moms).

Hur mycket du tjänar på dina andelar utgörs alltså av skillnaden mellan ditt självkostnadspris och det pris du skulle ha betalat för din el med ett vanligt elavtal. Om elpriset på marknaden stiger så blir alltså investeringen mer lönsam. Sjunker priset försämras lönsamheten.

Prognosen säger att elpriserna kommer att hålla sig på i princip samma nivå under de närmaste åren, för att sedan stiga.

Räkneexempel:
Om det rörliga priset för tillfället ligger på 55 öre/kWh (inkl. moms) och självkostnadspriset på 16 öre (inkl. moms) blir din vinst 39 öre/kWh.

Observera att det rörliga priset i exemplet varierar från månad till månad.

Andelar som investering

Att köpa andelar är också en bra och säker placering, som mycket väl ge en högre avkastning än om du placerar pengarna i aktier eller i exempelvis en räntefond. Avkastningen på placeringen är då den månatligt lägre elkostnaden.

En andel kostar 1 100 kr inkl. moms. Du betalar för dina andelar i samband med att parken börjar byggas.

Att vi satt en gräns på 80 % beror dels på att vi vill få en spridning så att fler kunder kan köpa egen solel, dels på att den faktiska årsförbrukningen varierar från år till år och att du inte ska hamna i ett läge där dina andelar producerar mer än du kan utnyttja. En tredje anledning är att den ekonomiska vinsten för Tranås Energi i detta projekt är att kunderna köper resterande 20 % el av oss.

Alla, både privatpersoner och företag, får boka andelar i parken. Det enda som krävs är att du eller företaget är elhandelskund hos Tranås Energi och att det är samma person som bokar som står på elnätsavtalet.

Ja, du kan sälja tillbaka dina andelar till föreningen. Uppsägning ska då vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari, för att utträde ur föreningen ska kunna ske vid räkenskapsårets slut 31 mars. Din andel minskar i värde med ca 40 kr per år. Du kommer alltså inte få tillbaka samma belopp som du köpte den för.

Om du vill kan du överlåta dina andelar till någon annan, då sker ditt utträde ur föreningen så fort den andra personen beviljats medlemskap.

Du får boka andelar som motsvarar max 80 % av din årsförbrukning, eller max 500 andelar. Det finns ingen nedre gräns, vill du bara boka en andel går det lika bra.

Du kan se hur stor årsförbrukning du har på din elfaktura eller på Mina sidor. En andel motsvarar ca 100 kWh.

Exempel: Om du har en årsförbrukning på 5000 kWh får du boka max 40 andelar (80 % av 5000 kWh är 4000 kWh, och 4000/100 kWh = 40 andelar).

Ja, du kan boka andelar motsvarande 80 % av din totala elförbrukning. Titta på hur mycket el du vanligtvis använder under ett år utöver din egenproducerade el och boka inte andelar som täcker mer än så.

En andel ger ca 100 kWh el per år. Exakt antal beror på hur mycket solen lyser, så vissa år kan det bli lite mer, andra lite mindre.

Den el din andel producerar köper du till självkostnadspris. Detta pris fastställs av föreningsstyrelsen årligen, från start och under år 1 är självkostnadspriset 12,8 öre/kWh + moms.

Load More


Elavtal med Tranås Energi

Ja, för att du ska kunna ta del av den el som produceras av dina andelar måste du även ha ett vanligt elavtal hos Tranås Energi.

Den el din andel producerar köper du till självkostnadspris. Detta pris fastställs av föreningsstyrelsen varje år, från start och under år 1 är detta 12,8 öre/kWh + moms. Din vinst på andelarna blir alltså skillnaden mellan självkostnadspriset och det elpris du annars hade betalat för din el med ett vanligt elavtal.

De pengar föreningen får in på självkostnadspriset går till parkens driftkostnader i form av exempelvis försäkring, drift- och underhåll, administration, nätavgift, elcertifikatsavgift, uppbyggnad av buffert för byte av växelriktare efter 15 år.

Solcellerna kommer av naturliga skäl att producera mer el på sommaren och mindre på vintern. Sommartid kan det därför bli så att du inte hinner använda all el som produceras. För att hantera detta har du en så kallad ”bank” hos Tranås Energi, där överskottet sparas. Du säljer alltså inte vidare den el du inte hinner använda, utan nyttjar denna när du får ett underskott igen. Tranås Energi sköter hela hanteringen av detta.

Nej, eftersom elen fortfarande levereras från en annan plats hem till dig betalar du elnätsavgift för hela din faktiska förbrukning.

Ja det kan du, men du kan inte tillgodogöra dig den el dina andelar producerar förrän du har gått över till Tranås Energi.

Load More


Parken och föreningen

Tranås Energi bygger solparken och när den är färdigställd kommer den att överlåtas till en ekonomisk förening, där medlemmarna består av alla andelsägare.

Tranås Energi kommer efter överlåtandet att sköta och administrera solparken.

9 400 stycken.

Solcellernas tekniska livslängd är ca 35 år.

Om allt går enligt plan kommer vi att börja bygga parken under våren 2020, med driftstart under sommaren 2020.

Via elnätet som förbinder alla producenter och elanvändare i Sverige. Det kan jämföras med banken, någon sätter in pengar till dig på ett ställe och du kan ta ut dem på ett annat.

Solparken finns i närheten av Bredstorps motorbana, några km utanför centrala Tranås.

Load More

Boka andelar