Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Samråd angående fiskväg

3 oktober, 2014

Inbjudan till samråd

Tranås Energi har för avsikt att renovera Forsnäs kraftstation samt bygga en fiskväg och utföra biotopvårdsåtgärder i fiskvägen, Ydre kommun, Östergötlands län. Tillstånd för åtgärderna kommer att sökas hos mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. Tranås Energi inbjuder härmed till samrådsmöte i syfte att informera om de planerade åtgärderna samt ge möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om projektet.

Tid: Onsdagen den 22 oktober 2014 kl 19.00
Plats: Restaurang Ryzätras, Prestgårdesudden 1, Österbymo

Välkomna!

Samrådsunderlag finns tillgängligt nedan. Vid frågor ta kontakt med Magnus Lundberg, Tranås Energi, 0140-681 21.

Skriftliga synpunkter kan lämnas till Sweco Environment AB, Caroline Svensson, Box 145, 551 13 Jönköping caroline.svensson@sweco.se senast den 5 november 2014.