Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Projektet i Forsnäs förbereds

13 april, 2018


Magnus Lundberg berättar om projektet, november 2017.

Just nu har vi flera stora projekt igång runt våra vattenkraftanläggningar. Ett av dem finns vid vår anläggning i Forsnäs, där vi under året kommer att sätta igång bygget av en fiskväg.

Just nu jobbar vi med förberedelserna inför byggstarten. Ett kontrollprogram ska tas fram, prover ska tas, elfiske ska utföras och vi ska bestämma vilka entreprenörer som ska utföra projektets olika delar.

Själva byggarbetet i Forsnäs kommer att sätta igång i mitten av augusti, då den varmaste perioden då djurlivet är som mest känsligt har passerat. Medan omlöpet i dammen byggs kommer vi att bygga upp en dammvall för att kunna utföra arbetet i torrhet, vilket minskar riskerna med att ha maskiner som arbetar i vattnet. Vattnet kommer att kunna flöda som vanligt vid sidan om vallen under hela byggperioden, så inget stopp kommer att uppstå.

Det naturliga flödet förbi anläggningen kommer att bli en del av fiskvägen och här kommer det att göras en del biotopvårdande åtgärder som utförs med handkraft, utan maskiner.