Miljöarbete

Hem » Privat » Vårt ansvar » Miljöarbete

Naturen är hjärtat i hela vår verksamhet. Den styr våra val och visar vägen fram mot vad vi ser som framtiden inom energiförsörjning. Vi vill vara en föregångare som banar väg för andra – genom att visa att ett modernt energibolag kan verka på ett sätt som faktiskt gör gott för både natur och miljö, för idag och imorgon.

Miljömål

Som energibolag är det mycket i vår verksamhet som har en stark koppling till Agenda 2030 och FNs globala mål. Vi har speciellt fokus på Nr 7 Hållbar energi för alla, Nr 13 Bekämpa klimatförändringarna och Nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Varje år fastställer vi miljömål som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Vi har både företagsövergripande mål och mål satta för var och en av våra avdelningar. Våra övergripande mål handlar bland annat om att

  • vår lokala elproduktion år 2021 ska motsvara 32 % av elanvändningen i vårt nätområde.
  • våra egna och köpta transporter ska vara fossilfria år 2030.
  • vattenvägen mellan de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen ska vara helt öppen för vandrande fisk år 2021.

Dessa bryts sedan ned till delmål som vi jobbar med för att succesivt nå de övergripande.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket också ställer krav på att vi ständigt jobbar med miljöförbättrande åtgärder enligt vår framtagna miljöpolicy.

Bra Miljöval

Alla våra elhandelskunder har möjlighet att välja att få el märkt Bra Miljöval i sitt elavtal, antingen från vår egen produktion eller el som vi köper in på elmarknaden. Märkningen Bra Miljöval utfärdas av Naturskyddsföreningen, som ställer mycket hårda krav på produktionen. En gång om året görs en revision då vi granskas av auktoriserade revisorer som godkänts av Naturskyddsföreningen.

Om du har frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta vår kvalitets- och miljösamordnare Elina Hagman på telefon 0140-692 05 eller e-post elina.hagman@tranasenergi.se.

"Vi gör det vi gör för att vi verkligen bryr oss. Det har vi alltid gjort."