Kraftvärme

När man producerar el samtidigt som fjärrvärme kallas det kraftvärme, och det är precis vad vi gör i vårt kraftvärmeverk.

Hösten 2014 stod den största investeringen i Tranås kommuns historia färdig – vårt nya kraftvärmeverk. Med det blev fjärrvärmen helt förnybar och elproduktionen gick från ca 10 000 MWh (som var den gamla anläggningens kapacitet) till ca 34 000 MWh/år, en rejäl höjning alltså.

I kraftvärmeverkets panna eldar vi med biobränsle, träflis. Det är rester från skogsavverkning i vårt närområde, som toppar och grenar som inte kan användas till något annat. Askan som blir kvar återförs till skogen, så att den kan ge näring till nya träd.

Eftersom materialet är 100 % förnybart bidrar produktionen inte till växthuseffekten. Elen från vår kraftvärmeproduktion säljer vi tillsammans med elen från våra vattenkraftverk under namnet Hemmagjord el, ett tillval som kan göras till alla våra elavtal. All vår egenproducerade el är märkt med Bra Miljöval.