Idé och verksamhet

Hem » Privat » Vår organisation » Idé och verksamhet

I oktober 1911 började vår resa som energibolag. Det var då vi med hjälp av vattnet i Tranås kvarn började producera el. Över 100 år senare håller vi fortfarande på med vattenkraft, och mycket mer än så.

Idag sköter vi elleveranserna till drygt 10 280 elnätskunder, vi har ca 13 400 elhandelskunder, ca 1 300 fjärrvärmekunder och 2 900 fiberkunder. De tjänster och produkter vi levererar vill vi hålla så miljöanpassade som möjligt. Den el och värme vi säljer är 100 % förnybar.

 

Vår vision

Med gemensam kraft och energi bidrar vi till ett gott liv nu och för kommande generationer.

 

Vår affärsidé

Tranås Energi AB ska producera el och värme med förnybara energikällor, tillhandahålla samhällsviktig infrastruktur samt erbjuda tjänster inom företagets verksamhetsområden.

Tranås Energi AB erbjuder:

  • Elnät
  • Gatljus
  • Fibernät
  • Elhandel
  • Fjärrvärme
  • Kraftvärme
  • Vattenkraft
  • Energitjänster
  • Entreprenadarbete inom elnät och gatljus

"Tranås Energi ska vara en föregångare i vår bransch."

Niklas Johansson

VD, Tranås Energi

Organisation

Tranås Energi AB och dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB ägs av Tranås Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Tranås kommun. All verksamhet bedrivs i moderbolaget Tranås Energi AB. Tillsammans är vi ca 50 personer som varje dag ser till att allt inom våra verksamheter fungerar.

Företagsledning

Niklas Johansson – VD
Jennie Saxfeldt – chef Försäljning/Kundservice
Johan Holm – chef Fjärrvärme
Magnus Lundberg – chef Elnät/Fibernät

Styrelse

David Hultman, Ordförande
Lars Karlsson, Vice ordförande
Per Samuelsson, Kenneth Andersson, Bernt Svensson, Håkan Joelsson, Håkan Nyborg

Personliga suppleanter: Mikael Gustafsson, Bo Sundström, Bertil Johansson, Thomas Ehn, Björn Rosenquist, Jan Borg, Henrik Widenborg

Årsredovisning

Via länken nedan kan du läsa våra två senaste årsredovisningar. Som en av våra miljöförbättringar trycker vi bara upp en mindre upplaga och uppmuntrar till att läsa webbversionen, men vill du hellre ha en tryckt version kan du kontakta Elin Karlsson på telefon 0140-692 04 eller e-post elin.karlsson@tranasenergi.se.