Betalning och villkor

Vi erbjuder flera olika betalsätt, välj det som passar dig bäst. Fakturan skickas automatiskt varannan månad, men du kan byta till betalning månadsvis om du vill.

Om du inte valt något annat får du automatiskt din faktura som pappersfaktura med inbetalningskort på posten. Vi rekommenderar dig gärna att välja att få din faktura digitalt, ett klimatsmart och säkert alternativ!

 

Kivra

Vi är anslutna till Kivra, en digital brevlåda som används av många företag och myndigheter. För att få dina fakturor till Kivra är det bara att ladda ner appen eller gå in på www.kivra.se och registrera dig. Om du idag har e-faktura eller e-postfaktura behöver du avsluta dessa om du vill få fakturan till Kivra istället.

 

E-faktura

De flesta banker i Sverige erbjuder möjlighet till elektronisk faktura, e-faktura. Det innebär att du får din faktura direkt till din internetbank, istället för i ett kuvert på posten.

Fyll i formuläret nedan för att byta till e-faktura. Du som tecknat om ditt elavtal behöver inte anmäla dig på nytt om du har e-faktura sedan tidigare.

E-postfaktura

Om du hellre vill få din faktura till din e-postadress än i brevlådan kan du välja e-postfaktura.

Fyll i formuläret nedan för att byta till e-postfaktura.

Autogiro

Du kan kombinera alla våra betalalternativ med ett autogiro, så att beloppet dras automatiskt på betaldagen. Perfekt för dig som ofta är bortrest eller vill lägga din tid roligare saker än att betala räkningar!

Kontouppgifter

För betalning av din faktura gäller följande hänvisningsnummer:

Plusgiro 489 05 04-6 (OCR-konto)
Bankgiro 5082-1842
IBAN SE19 9500 0099 6034 4826 2661
SWIFT NDEASESS

Klagomålshantering

Om du har några synpunkter på oss eller gällande ditt avtal är du välkommen att kontakta vår kundservice, så gör vi vårt bästa för att lösa ditt ärende.

Om du inte är nöjd med hur ditt ärende blivit behandlat av oss kan du givetvis föra din åsikt vidare. Det finns flera olika myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt ärende.

Oberoende användarrådgivning

Hos nedanstående kan du som konsument för oberoende användarrådgivning t ex råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler:

Tranås kommuns energi- och klimatrådgivning
www.tranas.se

Energimarknadsbyrån
Energimarknadsbyrån är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.
www.energimarknadsbyran.se

Omprövning

Allmänna reklamationsnämnden – ARN
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun.
www.arn.se

Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt.
www.marknadsdomstolen.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten.
www.ei.se