Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Våra serviceavtal

vara_serviceavtal
Från och med 2018 finns våra serviceavtal i tre nivåer. Välj det som passar dig bäst av fjärrvärmeservice GRUND, TRYGG eller PREMIUM!

Om du har ett serviceavtal sedan tidigare övergår detta automatiskt till Fjärrvärmeservice Grund, vilket innebär samma innehåll till samma kostnad som ditt tidigare avtal. Du kan när som helst byta avtalstyp.

Fjärrvärmeservice GRUND Fjarrvarmeservice_grund

Med Fjärrvärmeservice GRUND får du rätt till ett årligt hembesök av våra servicetekniker. Då görs en kontroll av fjärrvärmecentralens olika funktioner och eventuella skadade eller förslitna mindre komponenter byts kostnadsfritt.

Funktionskontrollen omfattar:

  • Kontroll och täthetsprov av värmeväxlarna
  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Funktionskontroll av cirkulationspumpar
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet
  • Byte av läckande packningar
  • Kontroll av givare

Vid varje servicebesök upprättar vi ett protokoll där fjärrvärmecentralens status redovisas och förslag till eventuella åtgärder ges. Eventuella åtgärder utförs efter överenskommelse enligt marknadsmässiga priser.

Du har tillgång till jour dygnet runt och en timmes arbete utöver ord. servicebesök (även under jourtid) ingår.

Fjärrvärmeservice TRYGG Fjarrvarmeservice_trygg

Med fjärrvärmeservice TRYGG ingår allt i grundpaketet samt kostnadsfritt arbete vid åtgärder (även under jourtid). Vid behov av nya delar byter vi dessa till självkostnadspris.

Fjärrvärmeservice PREMIUM Fjarrvarmeservice_premium

Med fjärrvärmeservice PREMIUM ingår allt i grund- och tryggpaketen samt en onlinetjänst som ger dig möjlighet att fjärrstyra din central, se driftstatus, larm, historik mm via dator eller smartphone. Perfekt för dig som ofta är bortrest och vill kunna höja värmen lagom tills du kommer hem.


Priser för villakunder 2019

 Serviceavtal Pris (inkl. moms)
Fjärrvärmeservice GRUND 46 kr/mån
Fjärrvärmeservice TRYGG 66 kr/mån
Fjärrvärmeservice PREMIUM* 103 kr/mån

Avtalsvillkor

Kostnaden fördelas över året på din ordinarie fjärrvärmefaktura. Priserna uppdateras årligen.

* Plus eventuell  installationskostnad.


Beställ/byt serviceavtal

Du beställer eller byter enklast ditt serviceavtal genom att fylla i formuläret nedan. Avtalet löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. Du kan när som helst byta mellan avtalstyperna.

Om du har några frågor eller hellre vill att vi skickar dig avtalet är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0140-692 00 eller info@tranasenergi.se.