Fjärrvärme i Tranås

Att välja fjärrvärme är en bekväm lösning som gör gott både för miljön och plånboken. Det är för dig som vill göra ett smart val för både idag och imorgon. Med fjärrvärme från Tranås kan du vara säker på att ditt hem värms upp med hjälp av 100% god naturkraft.

Så fungerar det

Tranås Energi värmer ca 70 % av hushållen i Tranås med fjärrvärme, som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Precis som det låter innebär den att värmen produceras på en annan plats än där den används, nämligen i vårt kraftvärmeverk.

Värmens resa till dig börjar faktiskt i skogen, för i Tranås kraftvärmeverk använder vi träflis som bränsle. Fliset görs av grenar och toppar som blivit över vid skogsavverkning, ett naturligt och förnybart material som inte bidrar till växthuseffekten.

Träflisen eldas i våra ångpannor som värmer upp det vatten som skickas ut i fjärrvärmenätet till ca 75–110 grader, beroende på årstid. Vattnet i fjärrvärmenätet transporteras med högt tryck via rörsystem i marken till kundernas fjärrvärmecentraler där det värmer upp det vatten som cirkulerar i husets egna system, i elementen och i varmvattenkranar, till ca 50 grader, innan det återförs till kraftvärmeverket.

Fjärrvärmens fördelar

Priset

En fjärrvärmeinstallation är en prisvärd investering som ofta höjer marknadsvärdet på din villa. Centralen har lång livslängd, vilket gör kostnaderna för underhåll och service låga och den låga driftkostnaden innebär att du kan lägga dina pengar på roligare saker än uppvärmning.

Bekvämligheten

Fjärrvärme är ett driftsäkert sätt att värma upp sitt hus. Ställ in den värme du önskar, sen behöver du inte göra mer. Ansvaret för värmeleveransen ligger hos oss på Tranås Energi, där det finns drifttekniker tillgängliga alla tider på dygnet, alla dagar i veckan.

Centralen som sitter på väggen är liten, tyst, ren och luktfri. Den ger dig obegränsad tillgång till varmvatten och trygghet i alltid komma hem till ett varmt och skönt hus.

För miljöns skull

Vår fjärrvärme produceras med toppmodern teknik och följer hårda miljökrav med regelbundna kontroller. Genom att använda restprodukter från skogsavverkning, nedflisade trädtoppar och grenar, tar vi tillvara en energiresurs som annars inte skulle kommit till användning.

Fjärrvärmens kretslopp sluts när vi till sist återför askan till skogen, där den ger näring till växande träd. På så sätt gynnas både natur och människor och vi kommer ett steg närmare en hållbar framtid.

Reko fjärrvärme är Energiföretagen Sveriges system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Åsa jobbar som drifttekniker i vårt kraftvärmeverk i Tranås. Här berättar hon om vad hon gör och vad det bästa med jobbet är.

Hur fungerar egentligen fjärrvärme? Precis som i exemplet i denna film eldar vi med träflis från skogen och värmer hushåll, skolor och företag i Tranås.

Pågående projekt

Höganloft/Ängaryd

Just nu bygger vi ut fjärrvärmenätet till industriområdet på Höganloft. Den nya fjärrvärmeledningen dras från den befintliga ledningen vid Ängarydsskolans idrottshall och sedan vidare via Ängarydsgatan, Hubbarpsvägen, Bondegatan, Hagadalsgatan och slutligen längs Säbyvägen och gång- och cykelbanan till Höganloft.

I samband med projektet erbjuds även fastigheterna längs denna sträcka fjärrvärmeanslutning.