Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Om fjärrvärme i Tranås

Precis som det låter innebär fjärrvärme att man får värmen i sitt hus från annat håll. I Tranås är det kraftvärmeverket som står för uppvärmningen av 70 % av hushållen.

Så fungerar fjärrvärme

På kraftvärmeverket i Tranås producerar vi inte bara fjärrvärme utan även el. Vi eldar med träflis i våra ångpannor där ledningar med vatten finns. Vattnet i ledningarna blir väldigt hett och ombildas till ånga. Ångan driver en turbin som i sin tur får en generator att snurra och därmed producera el. Elen transporteras sedan ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan går sedan ned i en kondensor där det ombildas till vatten och värmer upp det vatten som går i fjärrvärmenätet till ca 90 grader.

Det varma vattnet i fjärrvärmenätet transporteras med högt tryck via rörsystem i marken till kundernas fjärrvärmecentraler där det värmer upp det vatten som cirkulerar i husets system, i elementen och i varmvattenkranar, till ca 50 grader. Kundens fjärrvärmecentral är ungefär lika stor som ett köksskåp och varken låter eller luktar. Vattnet leds sedan tillbaka till kondensorn där det på nytt värms upp och skickas ut igen. Det vatten som värmt upp fjärrvärmevattnet leds tillbaka till ångpannan där det värms på nytt.

Att bygga ett fjärrvärmesystem är dyrt och det krävs därför att det finns tillräckligt många kunder som är tillräckligt geografiskt koncentrerade för att det ska vara möjligt för oss. Systemet är mycket driftsäkert och hållbart och för kunden ett prisvärt uppvärmningsalternativ.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Fjärrvärmeföretagen tror på fortsatt tillväxt de kommande åren och det finns prognoser som talar för att fjärrvärmen har potential att svara för 75 % av den svenska värmemarknaden.

Ett bra alternativ för miljöns skull

I vårt kraftvärmeverk eldar vi med biobränsle, träflis, ett 100 % förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Träflisen är en restprodukt, grenar och toppar som inte kan användas till något, från skogsavverkning i närområdet kring Tranås.

Hösten 2014 tog vi vårt nya panna i drift och tillsammans med den gamla anläggningen kommer de att producera ca 34 000 MWh el varje år. Elproduktionen är märkt med Bra Miljöval och även den helt förnybar.

En film om fjärrvärme

Nedan kan du se Energiföretagen Sveriges film om hur fjärrvärme fungerar. I vårt kraftvärmeverk eldar vi med träflis, precis som i början av filmen.