Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Fjärrvärmepriset

Här hittar du våra aktuella fjärrvärmepriser. Den löpande kostnaden du får betala för din fjärrvärme är baserad på tre avgifter – abonnemangsavgift, effektavgift och energiavgift.

Abonnemangsavgiften är en årlig avgift. Effektavgiften baseras på din abonnerade årliga effekt. Om denna ändras efter ett kalenderår kommer en ny effektavgift att beräknas. Energiavgiften är den rörliga avgiften för den energi som du har förbrukat i MWh.

Ditt pris för respektive avgiftsslag bestäms sedan av din abonnerade effekt och det finns fyra tariffer. Som villakund hamnar du i princip alltid på tariff 1.

Priser för 2020

Priserna visas inkl. moms. Se priser exkl. moms på våra företagssidor.

Effekt (E)
Tariff 1, 0-50 kW
Abonnemangsavgift 1 813 kr/år
Effektavgift 363 kr/kW
Energiavgift 584 kr/MWh

Anslutningsavgift

Vid nyanslutning av fastighet utgår en anslutningsavgift på 21 000 kr inkl. moms för framdragning av servisledning närmaste väg. Servisledningen avslutas med ventil vid husliv.

Läs mer om kostnader vid anslutning

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor f.o.m. 20190101

Allmänna avtalsvillkor f.o.m. 20170601

Jämförpriser

Priserna visas inkl. moms.

Årlig förbrukning i kWh
Total kostnad per år
Varav under året rörlig del Varav under året fast del
15 000 kWh 13 967 kr 8 756 kr 5 211 kr
20 000 kWh 18 019 kr 11 675 kr 6 344 kr
30 000 kWh 26 122 kr 17 513 kr 8 609 kr
40 000 kWh 34 225 kr 23 350 kr 10 875 kr

Allmänna bestämmelser

För fastigheter vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet för småhusfastigheter får man genom att dividera den årliga årsförbrukningen med kategoritalet 1600.

Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW

Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader, ändras E-värdet under löpande debiteringsår. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari–mars och november–december.