Din anslutning

Hem » Privat » Fjärrvärme » Din anslutning

Driftkostnad 2021

 

Tariff 1, 0-50 kWPris inkl. moms
Abonnemangsavgift1 875 kr/år
Effektavgift375 kr/kW
Energiavgift604 kr/MWh

Jämförpriser

Priserna visas inkl. moms.

 

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året rörlig delVarav under året fast del
15 000 kWh14 451 kr9 060 kr5 391 kr
20 000 kWh18 643 kr12 080 kr6 563 kr
30 000 kWh27 026 kr18 120 kr8 906 kr
40 000 kWh35 410 kr24 160 kr11 250 kr

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna bestämmelser

För fastigheter vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet för småhusfastigheter får man genom att dividera den årliga årsförbrukningen med kategoritalet 1600.

Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW

Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader, ändras E-värdet under löpande debiteringsår. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari–mars och november–december.

 

Så går en anslutning till

Om det inte finns fjärrvärmenät i ditt område sedan tidigare är det första vi gör att dra fram en huvudkulvert för att kunna leda det varma fjärrvärmevattnet från vårt kraftvärmeverk hem till dig. Därefter grävs schakt för ledningarna i gatan och på din tomt, där vi sedan lägger fjärrvärmeledningarna.

Din villa ansluts via ledningsrör som dras in genom ett hål som borras i grundmuren. Schakten fylls sedan igen och vi återställer gräsmattor m.m. så att det ser ut som det gjorde innan.

Nu är det dags att installera fjärrvärmecentralen inne i din villa. Denna sätts normalt där den gamla varmvattenberedaren eller pannan fanns, oftast i grovköket eller källaren. När fjärrvärmecentralen anslutits till ditt vattenburna värmesystem är installationen klar.

Kostnad för anslutning

För en villa med befintligt vattenburet värmesystem hamnar kostnaden för anslutning och installation av fjärrvärme oftast runt 65 000-70 000 kr. Summan kan variera något beroende på den aktuella villans förutsättningar, därför tar vi alltid fram en personlig offert.

ROT-avdrag

Använder du ROT-avdraget har du möjlighet att få tillbaka 30 % av arbetskostnaden vid installation av fjärrvärme. Räknat med en total installationskostnad på 70 000 kr ger avdraget vid fullt utnyttjande en minskning med ca 7 000 kr. Du som beställare betalar bara 70 % av arbetskostnaden till oss och vi får i efterhand ersättning från Skatteverket.

Du kan läsa mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se

Från direktverkande el till fjärrvärme

Även du som bor i en villa med direktverkande el kan installera fjärrvärme, men eftersom fjärrvärmen är vattenburen behöver du samtidigt installera ett vattenburet värmesystem med radiatorer (element). Självklart tar vi fram en offert där alla kostnader för detta är inräknade och vi ordnar även med hela installationen.

Prisexempel för konvertering från direktverkande el

Vid en konvertering från direktverkande el till fjärrvärme ser vi över hela huset för att ta reda på hur många radiatorer som behövs. Normalt kan man ersätta några mindre radiatorer med en större och behålla små elradiatorer med mycket låg förbrukning som i t ex klädkammare, garage, källarförråd etc. I dessa fall är ett byte av radiatorer en kostnad som inte är motiverad i och med att besparingen är för liten.

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 10 radiatorer (2018): ca 120 000 kr (ROT-avdrag ca 15 000 kr vilket ger en totalkostnad på ca 105 000 kr)

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 15 radiatorer (2018): ca 150 000 kr (ROT-avdrag ca 20 000 kr vilket ger en totalkostnad på ca 130 000 kr)

Intresseanmälan för fjärrvärmeanslutning

Fyll i formuläret nedan så tittar vi på hur möjligheterna ser ut för din fastighet och återkommer sedan så snart som möjligt. Om det är möjligt för oss att ansluta din villa till fjärrvärmenätet bokar vi en tid med dig för ett hembesök och du får en offert som du kan ha som underlag i ditt beslut.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Roger Sandsjoe på 0140-693 80 eller roger.sandsjoe@tranasenergi.se.