Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Så går det till


Vi tar hand om allt när du ska ansluta och installera fjärrvärme i din villa, från personlig offert till nyckelfärdig installation!

När vi planerar för utbyggnad av fjärrvärme i ett område skickar vi ut en förfrågan till alla villaägare som har möjlighet att ansluta sina hus. Vi tar fram personliga offerter till alla som är intresserade och om tillräckligt många gör en beställning startar vi projektet.

Om det redan idag finns fjärrvärme i ditt bostadsområde är du välkommen att göra en intresseanmälan här på vår hemsida. Vi tittar då på om det finns möjlighet att ansluta även din villa i nuläget och tar i så fall fram en kostnadsfri offert på vad det skulle kosta.

Även du som bor i ett område där det inte finns fjärrvärme eller något pågående utbyggnadsprojekt kan göra en intresseanmälan. På så vis ser vi att intresset finns och kan kanske prioritera upp ditt område.

Installera fjärrvärme i Tranås
Anslut och installera fjärrvärme

Om det inte finns fjärrvärmenät i ditt område sedan tidigare är det första vi gör att dra fram en huvudkulvert för att kunna leda det varma fjärrvärmevattnet hit från vårt kraftvärmeverk. Därefter görs schakten för fjärrvärmeledningarna i gatorna och inne på din tomt. Självklart försöker vi göra så lite åverkan som möjligt.

I nästa steg lägger vi ned ledningarna som ska leda fjärrvärmevattnet till huset i schakten. Din villa ansluts via ledningsrör som dras in genom ett hål som borras i grundmuren. Schakten fylls sedan igen och vi återställer gräsmattor m.m. så att det ser ut som det gjorde innan.

Nu är det dags att installera fjärrvärmecentralen inne i din villa. Denna sätts normalt där den gamla varmvattenberedaren eller pannan fanns, oftast i grovköket eller källaren. När fjärrvärmecentralen anslutits till ditt vattenburna värmesystem är installationen klar.

FjarrvarmecentralFjärrvärmecentralen i ditt hem är ca 60 cm bred och 80 cm hög, som ett överskåp i köket ungefär.


Läs mer: Kostnad för anslutning

Läs mer: Gör en intresseanmälan