Pågående projekt

De senaste åren har fibernätet TRAMAN spridit sig i rasande fart. Nu är vi ett projekt bort ifrån att täcka hela kommunen, och kunna erbjuda alla boende och företag i Tranås möjlighet till fiber.

Fiber till byn

Fiberutbyggnaden startar under våren 2020 och planeras bli klar under hösten 2021. Via länken nedan kan du se en karta där de områden som kommer att erbjudas fiberanslutning är markerade.

Karta över området som ingår i projektet

 

Aktuellt i projektet

Status 13 maj 2020

Under vecka 21 påbörjar vi grävning för stomnätet samt slangförläggning. Grävningen kommer att ske etappvis med start söder om Tranås. Inblåsning av fibern sker i ett senare läge.

Arbete på egen tomt

Vi gräver fram till din tomtgräns, därefter ska du själv gräva en ca 30 cm djup kanal från tomtgränsen till ditt hus och lägga ner fiberslang i denna. När vi har blåst in fiberkabeln i slangen behöver du borra ett hål in i huset (uppåt i 45 graders vinkel utifrån sett). Fiberkabeln ska lämnas utanför huset, Tranås Energis personal skjuter själva in kabeln vid den kommande installationen.

På grund av den rådande situationen med Covid-19 kommer vi inte att kunna bjuda in till frågeträffar som vi vanligtvis gör. Vi kommer istället att skicka ut riktad information till respektive etapp allt eftersom vi närmar oss.

Under projektets gång kommer vi att informera löpande om vad som händer via e-post. Om du inte fått något nyhetsbrev av oss tidigare har detta antingen fastnat i ditt skräppostfilter eller så har vi inte din e-postadress. Meddela oss i så fall gärna denna via ett mail till info@tranasenergi.se.

Vid frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på 0140-693 40 eller info@tranasenergi.se.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för den som ska ansluta sin fastighet inom projektet Fiber till byn är 20 000 kr inkl. moms. I detta pris ingår allt utom grävning och förläggning av slang på din egen tomt samt borrning av hål för fiberkabeln genom väggen. Anslutningsavgiften faktureras när din anslutning färdigställts.

Om du vill ansluta flera fastigheter på samma tomt kan du beställa extra anslutningar till en kostnad av 6 000 kr inkl. moms per tillkommande fastighet.

Observera att anslutningskostnaderna ovan gäller vid beställning i detta projekt, då det endast är dessa anslutningar som subventioneras av de bidrag vi tilldelas av Länsstyrelsen. Vid senare beställning får man själv stå för den faktiska anslutningskostnaden.

 

Beställ anslutning inom projektet

Du kan fortfarande beställa anslutning, antingen via formuläret nedan eller via den beställningsblankett du fått hem på posten, men hör av dig så fort som möjligt.