Pågående projekt

De senaste åren har fibernätet TRAMAN spridit sig i rasande fart. Nu är vi ett projekt bort ifrån att täcka hela kommunen, och kunna erbjuda alla boende och företag i Tranås möjlighet till fiber.

Fiber till byn

Fiberutbyggnaden startar under våren 2020 och planeras bli klar under hösten 2021. Via länken nedan kan du se en karta där de områden som kommer att erbjudas fiberanslutning är markerade.

Karta över området som ingår i projektet

 

Aktuellt i projektet

Status 30 mars 2020

Projektet rullar på och vi jobbar med tillstånd från myndigheter och kontakter med markägare. Upphandlingen är klar och första beställningen på material är gjord.

Som det ser ut nu planerar vi för att påbörja grävningen av stomnätet i maj. Grävningen kommer att ske etappvis med start söder om Tranås. Innan dess kommer vi tillsammans med entreprenör och markägare att gå den tänkta sträckan och staka ut vägen.

När vi närmar oss respektive område kommer vi att bjuda in till träffar, då det finns möjlighet att ställa frågor om den egna grävningen på tomten. Upplägget kring dessa träffar är naturligtvis kopplade till coronavirusets utveckling, så vi får återkomma om detta längre fram.

Under projektets gång kommer vi att informera löpande om vad som händer via e-post. Om du inte fått något nyhetsbrev av oss tidigare har detta antingen fastnat i ditt skräppostfilter eller så har vi inte din e-postadress. Meddela oss i så fall gärna denna via ett mail till info@tranasenergi.se.

Vid frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på 0140-693 40 eller info@tranasenergi.se.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för den som ska ansluta sin fastighet inom projektet Fiber till byn är 20 000 kr inkl. moms. I detta pris ingår allt utom grävning och förläggning av slang på din egen tomt samt borrning av hål för fiberkabeln genom väggen. Anslutningsavgiften faktureras när din anslutning färdigställts.

Om du vill ansluta flera fastigheter på samma tomt kan du beställa extra anslutningar till en kostnad av 6 000 kr inkl. moms per tillkommande fastighet.

Observera att anslutningskostnaderna ovan gäller vid beställning i detta projekt, då det endast är dessa anslutningar som subventioneras av de bidrag vi tilldelas av Länsstyrelsen. Vid senare beställning får man själv stå för den faktiska anslutningskostnaden.

 

Beställ anslutning inom projektet

Du kan fortfarande beställa anslutning, antingen via formuläret nedan eller via den beställningsblankett du fått hem på posten, men hör av dig så fort som möjligt.