Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Fiber till byn

Fiber till bynUnder 2014 byggde Tranås Energi ut fibernätet TRAMAN på landsbygden i västra delen av Tranås kommun. Nu har vi äntligen beviljats stöd för utbyggnad i resterande områden!

De långa avstånden på landsbygden gör en fiberutbyggnad kostsam. För att kunna starta upp etapp två av projektet ”Fiber till byn” har vi därför varit beroende av att få offentliga stöd. I början av 2019 meddelade Länsstyrelsen i Jönköpings län att vi beviljas hela den sökta summan om 15,7 miljoner kronor, vilket innebär att vi kan gå vidare med projektet.

Aktuella områden

Via länken nedan kan du se en karta där de områden som kommer att erbjudas fiberanslutning är markerade.

Karta över området som ingår i projektet

Senare under 2019 kommer vi att kontakta alla permanentboende och fritidshusägare inom dessa områden med mer information och möjlighet till beställning av anslutning.

För att fiberutbyggnaden ska kunna genomföras krävs att ett visst antal beställningar kommer in. I princip alla de ca 270 permanenthushållen i området har tidigare meddelat att de är intresserade av fiberanslutning, så det ser positivt ut.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för den som ska ansluta sin fastighet kommer att vara 20 000 kr inkl. moms. I detta pris ingår allt utom grävning och förläggning av slang på din egen tomt.

Läs om hur anslutningen går till