Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Fiber till byn

Fiber till bynUnder 2019 påbörjas projektet “Fiber till byn – etapp 2”, som ska göra fiber via TRAMAN tillgänglig på återstående delar av landsbygden i Tranås kommun.

De långa avstånden på landsbygden gör en fiberutbyggnad kostsam. För att kunna starta upp etapp två av projektet ”Fiber till byn” har vi därför varit beroende av att få offentliga stöd. I början av 2019 meddelade Länsstyrelsen i Jönköpings län att vi beviljas hela den sökta summan om 15,7 miljoner kronor, vilket innebär att vi kan gå vidare med projektet.

Aktuella områden

Via länken nedan kan du se en karta där de områden som kommer att erbjudas fiberanslutning är markerade.

Karta över området som ingår i projektet

Under sommaren påbörjar vi förprojekteringen och under hösten kommer mer information och möjlighet till beställning att skickas till alla permanentboende och fritidshusägare inom aktuella områden.

För att fiberutbyggnaden ska kunna genomföras krävs att ett visst antal beställningar kommer in. I princip alla de ca 270 permanenthushållen i området har tidigare meddelat att de är intresserade av fiberanslutning, så det ser positivt ut.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för den som ska ansluta sin fastighet kommer att vara 20 000 kr inkl. moms. I detta pris ingår allt utom grävning och förläggning av slang på din egen tomt.

Läs om hur anslutningen går till