Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Så går anslutningen till

Nedan kan du läsa om hur en anslutning till fibernätet TRAMAN går till, från nystartat områdesprojekt till färdig anslutning.

1. Du gör en beställning

När du skickat in din beställningsblankett och sista datum för beställning passerat börjar vi sammanställa alla beställningar som kommit in. En förutsättning för att fiberutbyggnaden ska bli av är att tillräckligt många i ditt område gjort en beställning.

2. Vi gör en tidplan

När vi gjort sammanställningen, och ser att tillräckligt många kommit in, gör vi en tidplan för utbyggnaden. Du får mer information om hur anslutningen går till, sedan är det bara att sätta igång!

3. Du gräver en kanal

För att anslutningsavgiften ska bli så låg som möjligt bygger konceptet på att du gräver och förlägger fiberslang på din egen tomt, från tomtgräns till husväggen. Om du har en kanalisation (slang/rör) som lagts ned i samband med annan anslutning kan du använda denna för att ta dig till fiberbrunnen. Om du inte vill gräva själv kan du ta kontakt med en entreprenör.

Tänk på att

  • den grävda kanalen ska vara 40 cm djup och 20 cm bred. I de flesta fall fungerar det utmärkt att gräva med en vanlig spade.
  • all grävning sker på den egna tomten och/eller på grannars tomter efter samtycke.
  • det är inte tillåtet att gräva på kommunens mark. Kontakta Tranås Energi om ni skulle behöva göra detta.

4. Du lägger ned slangen och borrar ett hål

När den grävda kanalen är klar ska du lägga ned den tomma fiberslangen. Slangen som ska användas kommer att finnas på stora trummor som vi placerar ut i det aktuella området. Ena änden av slangen fäster du sedan ca 30 cm upp på husväggen, den ska inte dras in i huset. Den andra änden ska, med hjälp av  en skarvkoppling, skarvas ihop med den slang vi släpper vid din tomtgräns.

Sedan borrar du ett hål utifrån och in i 45 graders vinkel uppåt genom väggen.

Tänk på att

  • det är viktigt att du inte får in jord och grus i slangen.
  • slangen måste vara hel och får inte ha synliga veck eller brott när kanalen fylls igen. Om den har det kommer blåsningen av fibern att försvåras eller inte fungera alls.
  • du har ansvar för att slangen läggs på ett korrekt sätt. Eventuella merkostnader som uppstår på grund av felaktigt förlagd slang får fastighetsägaren stå för.
  • det är viktigt att det inte finns alltför skarpa krökar på slangen eftersom det då blir svårare att blåsa igenom fibern.
  • för att skydda slang och fiber bör du täcka biten som går upp på husväggen med ett kabelskydd av plåt.

 

Inkommande kabel

5. Vi blåser fiberkabeln

När slangen är nedgrävd blåser vi på Tranås Energi fram fibern till utsidan på huset. Vi lämnar ca 5 meter extra för att du ska kunna placera din utrustning där du vill på insidan. Om du är i behov av längre fiber lämnar du en lapp på slangen där du skriver hur många meter du behöver.

6. Vi färdigställer anslutningen

När vi har svetsat färdigt i fiberbrunnarna får du ett brev där vi bokat en tid för färdigställande av anslutningen hemma hos dig. Vi drar in fiberkabeln som lämnats på utsidan av huset och sätter upp vår utrustning på väggen.

7. Du beställer tjänster

Nu är din anslutning klar att användas! Kontakta den tjänsteleverantör du vill ha eller besök vår självaktiveringsportal för att aktivera de tjänster du är intresserad av, sedan är det bara att köra igång.