Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Avbrottsersättning och skadestånd

Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 % i vårt nät, men skulle oturen vara framme och du blir strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning.

Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst tolv timmar i följd har du enligt ellagen rätt till avbrottsersättning. Ersättningen är då 12,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden, dock minst 1000 kr.

Storleken på ersättningen ökar i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 800 kr, per varje påbörjad 24-timmarsperiod enligt tabellen nedan och så vidare upp till 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden, som är den maximala ersättningen.

Avbrottsperiod
Ersättning i procent
Minimibelopp i kronor
12-24 timmar 12,5 % av beräknad årskostnad 1000 kr
24-48 timmar 37,5 % av beräknad årskostnad 1 800 kr
48-72 timmar 62,5 % av beräknad årskostnad 2 700 kr
72-96 timmar 87,5 % av beräknad årskostnad 3 600 kr

Avbrottet anses avslutat när du haft ström oavbrutet under två timmar.

Avbrottsersättningen får jämkas efter vad som är skäligt om arbetet med att få igång överföringen har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Undantag

Under vissa förutsättningar har elanvändaren inte rätt till avbrottsersättning. Detta gäller om

  • avbrottet beror på försummelse av elanvändaren
  • elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet
  • felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll
  • avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt inom sex månader. Om du inom denna period ändå inte har fått någon ersättning kan du ladda ned blanketten för skadeanmälan nedan och skicka in den till oss.

Blankett för skadeanmälan

Skadestånd

Enligt ellagen kan du som drabbas av en ekonomisk skada ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs inte att avbrottet ska ha varat en viss tid. Huvudregeln är att du har rätt till ersättning för skada i samband med ett elavbrott, förutsatt att det inte beror på din egen försummelse eller på grund av elsäkerhetsskäl.

Rätt till skadestånd gäller inte om följande förutsättningar uppfylls samtidigt:

  • Ett hinder ska föreligga
  • Hindret ska ligga utanför nätägarens kontroll
  • Nätägaren ska skäligen inte ha kunnat räkna med hindret
  • Nätägaren ska skäligen inte ha kunnat undvikit eller övervunnit hindret