Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Tjänster

Övervakning vid trädfällning

Om du tänker fälla träd nära en elledning kan vi vara med och övervaka om vi bedömer det befogat. Ring oss på 020-40 40 20.

Kabelvisning

Om du ska gräva och misstänker att det kan finnas elkablar i marken kan vi hjälpa till med kostnadsfri kabelvisning. Genom vårt kartmaterial kan vi ofta svara direkt på om det finns kablar  inom området, i annat fall söker vi ut kablarna på plats och markerar sträckningen med röd färg.  Har du inte begärt kabelvisning och skadar en kabel får du själv stå för kostnaderna, och det kan bli mycket dyrt.

Anmäl din kabelvisning på www.ledningskollen.se. Vi behöver fem arbetsdagar på oss för att ha möjlighet att uppfylla ditt önskemål om tid.

Tillfällig leveranspunkt

För tillfälliga leveranser tas en engångsavgift ut, som motsvarar hela kostnaden för behövligt nytt distributionsnät med servis och för demonstaget minskad med värdet av returnerat material. För tillfälliga leveranser till byggarbetsplatser debiteras avgifter enligt nedan.

Avgift för in- och urkoppling av mätarskåp

Servissäkring
Kostnad exkl. moms
Upp till 25 A 890 kr
Över 25 A 1 775 kr

Kunden står för mätarskåp och kabel för anslutning i kabelskåp eller dylikt.

Ändring av huvudsäkringsstorlek

Storleken på din huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur din energianvändning ser ut. I en villa är det vanligast att ha 16 A eller 20 A. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget.

Om dina proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på att du har för låg huvudsäkring för din energianvändning. Många elelement, bastu eller golvvärme är exempel på orsaker till att du kan behöva en högre säkringsstorlek.

Om du har en högre säkring än du behöver kan du sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om du vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

Vid höjning av servissäkring tas en engångsavgift ut motsvarande skillnaden mellan engångsavgifterna för den nya och gamla säkringen. Förutsatt att inte ombyggnation krävs då åtgärden måste offereras.

Åtgärder på servisledning

Om du som kund skadar servisledningen eller vill att vi utför någon åtgärd på denna debiterar vi en kostnad för detta. Beloppet blir då högst detsamma som engångsavgiften för en ny leveranspunkt av aktuell säkringsstorlek.

Frånkoppling och återinkoppling

Om du som kund begär att få anläggningen till din fastighet frånkopplad betalar du fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt.

Vill du sedan koppla på anläggningen igen betalar du för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.