Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Så fungerar elnätet

Det svenska elnätet är cirka 54 500 mil långt, det är mer än 13 varv runt jorden! 798 km av detta tillhör Tranås Energi Elnät. Den största delen är nedgrävd och vi jobbar hela tiden med att underhålla och ovädersäkra nätet.

Elen kommer via nationella och regionala elnät till Tranås och våra fem fördelningsstationer i Stoeryd, Smedjeholmen, Hjälmaryd, Hestra och Glansås. I fördelningsstationerna omvandlas elen från 40 kV till mer hanterbar högspänning på 10 kV för att sedan gå vidare till en av våra 265 nätstationer och där omvandlas till lågspänning 400/230 V. Därefter levereras den hem till dig och ditt eluttag.

All el som produceras i produktionsanläggningarna runt om i Sverige matas in i vårt gemensamma elnät. Därför kan du aldrig veta exakt var elen som tänder lampan är producerad. Elproduktionen måste alltid vara lika stor som elanvändningen, annars slutar elsystemet att fungera.

Fjärravläsning

Varje månad läser vi av dina mätvärden via signal på elnätet (fjärravläsning) och du faktureras sedan för din faktiska elanvändning. På så sätt blir din räkning enklare och du slipper överraskande slutavräkningsfakturor. Du faktureras automatiskt varannan månad men kan ändra till varje månad om du vill, genom att meddela detta till vår kundservice. Via Mina Sidor kan du enkelt hålla kolla på din elanvändning och jämföra med tidigare månader eller år.