Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Elöverföringsavgifter

Elöverföringsavgift är den kostnad du betalar för att få elen hem till dig. Du betalar denna till det bolag som äger elnätet där du bor och pengarna går till distribution, drift, underhåll av nätet mm.

Du kan inte själv välja elnätsbolag, som du kan med elhandelsbolag. Att nätbolagen har monopol i sitt område beror på att kostnaderna för att bygga upp ett elnät är för stora för att det ska ligga i företagens intresse att konkurrera om det. Istället är det statliga Energimarknadsinspektionen som kontrollerar att nätbolagen inte tar för höga avgifter för distributionen.

Elöverföringsavgifterna varierar mellan bolagen eftersom lokala förhållanden som geografi och folktäthet har betydelse för hur elnätet ser ut och vilka kostnader som finns för underhållet.

Elöverföringsavgiften är uppdelat i en rörlig och en fast del. Den rörliga kostnaden beror på din elanvändning i kWh. Den fasta kostnaden, abonnemanget, avgörs av storleken på din huvudsäkring.

Allmänna avtalsvillkor

Priser 2019

I tabellen nedan ser du våra gällande priser för privatpersoner.

Här hittar du priser gällande företag

Rörlig kostnad för elöverföring

Den rörliga kostnaden för 2019 är 26 öre/kWh (inkl. moms).

Kostnad för nätabonnemang

Mätarsäkring
kr/år (inkl. moms)
16* A 1 670
16 A 3 355
20 A 3 975
25 A 4 750
35 A 6 396

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för tre eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift ingår med 72 kr inkl. moms i abonnemangsavgiften.

Kostnad för energiskatt

Sedan 1 januari 2018 tas kostnaden för energiskatt ut av ditt elnätsbolag. Under 2019 är denna skatt 34,7 öre/kWh.