Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Din anslutning

Varje dag jobbar vi för att du ska få el hem till dig på ett säkert sätt utan avbrott.

Din huvudsäkring

Din huvudsäkring har till uppgift att skydda din anläggning om den går sönder samt att begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Storleken på din huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur din energianvändning ser ut. I en villa är det vanligast att ha 16 A eller 20 A. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget.

Om dina proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på att du har för låg huvudsäkring för din energianvändning. Många elelement, bastu eller golvvärme är exempel på orsaker till att du kan behöva en högre säkringsstorlek.

Om du har en högre säkring än du behöver kan du sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om du vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

Vid höjning av säkringsstorlek tar Tranås Energi Elnät ut en engångsavgift som motsvarar skillnaden mellan engångsavgifterna för den nya och gamla säkringen. Förutsatt att inte ombyggnation krävs, då får du en offert på åtgärden.

Frånkoppling och återinkoppling

Om du som kund begär att få anläggningen till din fastighet frånkopplad betalar du fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt.

Vill du sedan koppla på anläggningen igen betalar du för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.

Åtgärder på servisledning

Om du som kund skadar servisledningen eller vill att vi utför någon åtgärd på denna debiterar vi en kostnad för detta. Beloppet blir då högst detsamma som engångsavgiften för en ny leveranspunkt av aktuell säkringsstorlek.


Läs mer: Anslut fastighet

Läs mer: Anslut mikroproduktion