Din anslutning

Överföringsavgifter

Elöverföringsavgift är den kostnad du betalar för att få elen hem till dig. Pengarna används t ex till distribution, drift och underhåll av nätet.

Varje månad läser vi av din elmätare med fjärravläsning. Vi meddelar ditt elhandelsbolag hur mycket el du använt, så att de kan fakturera dig för denna del, och skickar en faktura på elöverföringsavgiften. Om du bor inom Tranås Energi Elnäts område och köper din el av Tranås Energi får du alla kostnader på samma faktura.

Elöverföringsavgiften är uppdelat i en rörlig och en fast del. Den rörliga kostnaden beror på din elanvändning i kWh. Den fasta kostnaden, abonnemanget, avgörs av storleken på din huvudsäkring.

Kostnad för energiskatt 2020

Kostnaden för energiskatt är 35,3 öre/kWh.

Kostnad för elöverföring 2020

Kostnaden för elöverföring är 26 öre/kWh (inkl. moms).

Kostnad för nätabonnemang 2020

 

Mätarsäkringkr/år (inkl. moms)
16* A1 794
16 A3 604
20 A4 270
25 A5 102
35 A6 870

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för tre eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift ingår med 65 kr inkl. moms i abonnemangsavgiften.

Allmänna avtalsvillkor

Anslut fastighet

Om du vill ansluta en fastighet till elnätet börjar du med att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören gör sedan en beställning till oss på Tranås Energi Elnät. Du får en offert på kostnaden, som grundar sig på tabellen nedan.

Anslutningsavgifter 16-25 A

 

Avstånd till anslutningspunkt i
befintligt nät (fågelvägen)
Avgift inkl. moms
0-200 meter36 250 kr
200-600 meter36 250 kr + 310 kr/meter
600-1 200 meter160 250 kr + 677,50 kr/meter
1 200-1 800 meter566 750 kr + 411,25 kr/meter

Vid upp till 25 A servissäkring håller och förlägger beställaren skyddsrör innanför tomtgräns. Om beställaren önskar utför leverantören arbetet mot särskild avgift. Vid servissäkring över 25 A ingår hela servisledningen med förläggning och anslutning i leveranspunkten samt schakt, skyddsmateriel och återfyllnad i offererat pris.

 

Anslut mikroproduktion

Är du elnätskund hos oss idag behöver du inte betala någon avgift när du ansluter din mikroproduktionsanläggning. Är du inte det, eller om ny serviskabel eller förstärkning av servisen krävs, gäller samma avgifter som vid anslutning av fastighet. Se priser för detta ovan.

Nätnytta

Eftersom våra kostnader för elöverföring till dig minskar tack vare din elproduktion får du en ersättning av oss, så kallad nätnytta. Denna ersättning är 4,0 öre/kWh och utgår automatiskt via din vanliga faktura när vi registrerat din produktionsanläggning.

2019 fick vi 27 nya mikroproducenter med egna solceller på taket inom vårt elnät. Tack för att ni bidrar till en hållbar framtid!

Din huvudsäkring

Din huvudsäkring har till uppgift att skydda din anläggning om den går sönder samt att begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Storleken på din huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur din energianvändning ser ut. I en villa är det vanligast att ha 16 A eller 20 A. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget.

Om dina proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på att du har för låg huvudsäkring för din energianvändning. Många elelement, bastu eller golvvärme är exempel på orsaker till att du kan behöva en högre säkringsstorlek.

Om du har en högre säkring än du behöver kan du sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om du vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

Vid höjning av säkringsstorlek tar Tranås Energi Elnät ut en engångsavgift som motsvarar skillnaden mellan engångsavgifterna för den nya och gamla säkringen. Förutsatt att inte ombyggnation krävs, då får du en offert på åtgärden.

Frånkoppling och återinkoppling

Om du som kund begär att få anläggningen till din fastighet frånkopplad betalar du fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt.

Vill du sedan koppla på anläggningen igen betalar du för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.