Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Anslut mikroproduktion

Det blir allt vanligare med egen elproduktion, exempelvis genom solceller på taket. Vi på Tranås Energi hjälper dig att ansluta denna till elnätet, så att du kan sälja din överskottsel.

Enligt ellagen och de allmänna avtalsvillkoren måste du få tillstånd av Tranås Energi för all nyanslutning av småskalig produktion. Sammanfattat utgörs en anslutning till elnätet av dessa steg:

 • Du kontrollerar att anläggningen är CE-märkt och uppfyller alla krav
 • Du kontaktar en behörig elektriker för installation.
 • Elektrikern gör en föranmälan till elnätsägaren.
 • Elnätsägaren kontrollerar att kapacitet finns i nätet och om detta är okej skickas ett installationsmedgivande tillbaka.
 • Elektrikern utför installationen.
 • Elnätsägaren installerar en mätare som klarar av att mäta både förbrukad och producerad el.
 • Elektrikern gör en färdiganmälan till elnätsägaren.
 • Du tecknar ett elhandelsavtal med en elhandlare.

För att produktionsanläggningen ska betraktas som mikroproduktion ska följande förutsättningar uppfyllas:

 • Säkringsstorleken ska vara mindre eller lika stor som för konsumtionsabonnemanget, dock max 63 A
 • Installerad effekt för produktionsanläggningen är max 43,5 kW
 • Din producerade volym el per kalenderår är mindre än din konsumerade volym

För produktionsanläggningar som inte uppfyller kraven ovan betalar producenten en årlig avgift för mätning, beräkning samt rapportering. Kontakta Tranås Energi AB för mer detaljer och gällande regler.

Läs broschyren Anslutning av mikroproduktion

Anslutningsavgift

Är du elnätskund hos Tranås Energi idag behöver du inte betala någon anslutningsavgift. Är du inte det gäller samma anslutningsavgift för ny mikroproduktion som för anslutning av kunder som konsumerar el. Även då anslutningen kräver en ny serviskabel eller då servisen måste förstärkas gäller samma prislista som för konsumtionskund.

Här kan du se gällande priser för anslutning

Sälj din överskottsproduktion

I perioder kommer du att producera mer el än du använder. Detta överskott kan du sälja och för att göra detta kontaktar du ett elhandelsbolag och tecknar ett produktionsavtal.