För dig och naturen

Hem » Privat » Elavtal » Varför välja oss

Så stolt som du är när du hittat en kantarell i skogen, lika stolt borde du vara över ditt energibolag. Därför gör vi allt vi kan för att du kunna vara just det. Att vi jobbar i naturens namn kanske har gått fram vid det här laget. Men det finns såklart en hel del fördelar för dig också, det är ju trots allt för din skull vi finns!

Vårt miljöarbete

Levande natur och rik biologisk mångfald är viktigt för oss. Därför går vårt miljöengagemang som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Fria vattenvägar vid våra vattenkraftverk, FSC-märkt träbränsle och återföring av aska till skogen är några exempel på hur vi miljöanpassat vår egen elproduktion.

Vårt pris

Vi uppdaterar våra elpriser flera gånger om dagen, vilket innebär att priserna alltid är aktuella. Ofta är vi bland de billigaste elbolagen i Sverige, vilket bevisar att det inte behöver vara dyrt att välja el som är producerad på ett bra sätt!

Vår service

Vår kundservice består av livs levande personer på kontoret i Tranås. Du kan kontakta oss på det sätt som passar dig bäst; e-post, telefon eller via Facebook. Vi är också certifierade med märkningen Schysst elhandel, som ställer mycket höga krav på service och villkor.

Vårt sätt

Vi möter våra kunder i affären, på träningen, på sjön, ja överallt i vardagen. Därför tror vi på transparens och ärlighet, för att alltid känna att vi gjort vårt bästa för er. Eftersom vi är kommunägda går en del av vår vinst till Tranås kommun, där de används till exempelvis skola, vård och omsorg.

Att köpa förnybar el är ett av de viktigaste valen du kan göra för klimatet. Som kund hos oss behöver du inte välja. Vi har sålt 100 % förnybar el i över 10 år.

El märkt Bra Miljöval

Om du vill att din el ska produceras med extra hårda miljökrav ska du välja till Bra Miljöval, antingen via tillvalet som heter just Bra Miljöval eller vår egenproducerade produkt Hemmagjord el som också har denna märkning.

Bra Miljöval är en miljömärkning som utfärdas av Naturskyddsföreningen och finns på en mängd olika produkter. För att el ska få märkningen krävs att elproducenten uppfyller de hårda miljökrav som ställs, nämligen att

  • elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • uttaget av biobränsle sker inte på bekostnad av biologisk mångfald.
  • biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
  • fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.
  • det bland annat finns krav på minimitappning förbi vattenkraftverk och att kraftverken ska vara idrifttagna innan 1 januari 1996.

En gång om året görs en stor kontroll av alla de företag som använder miljömärkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Diplomerade av Älvräddarna

2012 fick vi som första energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. Det är vi stolta över, för kriterierna för detta diplom är extremt hårda.

Älvräddarnas kriterier för diplomet säger bland annat att energibolagets samtliga vattenkraftverk ska omfattas av miljöanpassning i form av fiskvägar och att åtgärder ska ske med valet ”Bästa möjliga teknik”. Sedan 2012 är det ännu bara ett till bolag som fått diplomet, vilket visar hur hårda kraven är.

Tranås Energis elmix 2019

Förnybart: 100 %
Kärnkraft: 0 %
Fossilt: 0 %

Produktionsmix såld el

Vattenkraft: 56 %
Vindkraft: 20 %
Biobränsle: 24 %
Sol: 0,02 %

Elmixens miljöbelastning

Kärnavfall g/kWh: 0,0 g
Koldioxid g/kWh: 0,0 g