Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Så bestäms elpriserna

Vad är det egentligen som avgör ditt elpris och hur hög räkningen blir? Det är många faktorer som spelar in!

Först och främst behöver vi skilja på elpris och elnätsavgift. Elpriset är det du betalar för själva elen, som köps och säljs på en öppen, konkurrensutsatt marknad. El är med andra ord som vilken handelsvara som helst. Elpriset betalar du till ditt elhandelsbolag.

Utöver elpriset betalar du en så kallad elnätsavgift, en avgift till bolaget som äger elnätet där du bor och som t ex används till underhåll av elnätet.

Handel med el i Europa

När elproduktionen i Sverige inte räcker till för att möta efterfrågan på el i landet måste vi importera el. När vi har mer produktion i landet än vi behöver exporterar vi istället. Priserna i Sverige påverkas därför också av priserna på el i länderna runt omkring oss.

I Norden produceras elen till stor del i vattenkraftverk och kärnkraftverk och dessa energikällor är relativt billiga. I övriga Europa är kol, olja och naturgas vanligare energikällor och dessa är mycket dyrare att använda.

Utsläppsrätter  – handelssystem för koldioxidutsläpp

I dag är det många faktorer som påverkar elpriserna och en av de viktigare är handelssystemet för utsläpp av koldioxid. Detta infördes i januari 2005 i syfte att få ner koldioxidutsläppen. Handelssystemet infördes bara inom EU och omfattar inte USA, Ryssland och Kina som står för en stor del av världens samlade koldioxidutsläpp.

Handeln med utsläppsrätter ökar kostnaden för elproduktion från fossila bränslen och gynnar elproducenter som inte släpper ut koldioxid (t ex Tranås Energi), de slipper betala utsläppsrätter samtidigt som de kan sälja de utsläppsrätter som de blivit tilldelade.

Prissättning

En central länk i prissättningen på el är den nordiska elbörsen Nord Pool i Oslo. Det finns två marknader på Nord Pool som båda har betydelse för elpriserna, spotmarknaden och den finansiella marknaden. Spotmarknaden påverkar tillsvidarepriserna och de rörliga priserna på el och det är där den fysiska elen handlas till rörligt pris timme för timme.

De olika fastprisavtal som elhandelsbolagen tillhandahåller möjliggörs av den finansiella marknaden, där aktörerna köper och säljer finansiella kontrakt för olika bestämda tidsperioder. Om du väljer ett elavtal med fast pris i tre år köper vi alltså in el för tre år till dig på en gång, baserat på din årsförbrukning.

Precis som vid vilken börshandel som helst påverkas priserna av en rad faktorer, ovan nämnda, politiska skattebeslut och förväntningarna på alla dessa faktorer.

Ursprungsgarantier

All el Tranås Energi säljer kommer från förnybara källor. Det innebär att vi garanterar att det tillförs motsvarande mängd förnybar el till elnätet som du och våra andra elkunder köper av oss. För att kunna garantera elens ursprung köper Tranås Energi in så kallade ursprungsgarantier. Kostnaden för dessa baseras på vårt inköpspris och inkluderas i det elpris du betalar.

Skatter och avgifter

Men, du betalar inte bara till elföretaget och nätföretaget, du betalar även skatter och avgifter för elen du använder.

Vi antar att du betalar 50 öre/kWh för elen (elpris och fast avgift) och 20 öre/kWh i nätavgift. Därutöver betalar du 33,1 öre/kWh i energiskatt och slutligen 25 % moms på alltihop. Detta innebär att du har betalt 58 öre/kWh i skatter och moms, vilket motsvarar 45 % av ditt totala elpris.

Elområden

Ytterligare en faktor som avgör ditt elpris är vilket elområde du bor inom. Sverige är indelat i fyra olika elområden, med olika prismodeller. Gränsen mellan ett elområde och ett annat går där det swedishmapfinns begränsningar i stamnätets överföring av el, de så kallade ”flaskhalsarna” i Sverige.

I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige är det tvärt om, vilket gör att överföringskapaciteten inte alltid räcker till. I södra Sverige kan elen därför under vissa perioder vara dyrare än i norra Sverige.

I takt med att investeringar i elnät och ny elproduktion görs i områden som idag har hög efterfrågan men låg tillgång, kommer skillnaderna i elpriserna mellan områdena att minska.

För oss på Tranås Energi innebär detta att vi i de fall våra kunder bor i elområde 4 behöver räkna på elpriset för den enskilda kunden för att få fram rätt pris. Därför kan du som bor i elområde 4 endast teckna avtal till rörligt pris via vår hemsida och behöver kontakta oss på på 0140-692 10 eller info@tranasenergi.se om du vill få en offert på ett avtal med fast pris.