Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Bra Miljöval & Hemmagjord el

Bra Miljöval el
Tillval för dig som bryr dig!

All el vi säljer är förnybar, men vill du göra en extra insats för miljön kan du välja till miljömärkt el när du tecknar ditt elavtal. Välj mellan inköpt el märkt Bra Miljöval eller Hemmagjord el, den el vi producerar själva.

När du gör tillvalet Bra Miljöval får du, precis som det låter, el märkt Bra Miljöval som vi köper in på den nordiska elmarknaden.

När du gör tillvalet Hemmagjord el får du vår egenproducerade el från våra vattenkraftverk i Olstorp, Forsnäs och Visskvarn utanför Österbymo samt vårt träbränsleeldade kraftvärmeverk i Tranås.

Tillvalen kan göras oavsett vilken avtalstyp du väljer, kryssa bara för någon av dem när du gör din beställning.

Se aktuella elpriser

Vad innebär Bra Miljöval?

Bra Miljöval är en miljömärkning som utfärdas av Naturskyddsföreningen och finns på en mängd olika produkter. För att el ska få märkningen krävs att elproducenten uppfyller de hårda miljökrav som Naturskyddsföreningen ställer. För dig som valt el märkt Bra Miljöval innebär det att

  • elproduktionen har låg klimatpåverkan, utsläppen av skadliga växthusgaser är betydligt mindre än från ”vanlig” el.
  • elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • uttaget av biobränsle sker inte på bekostnad av biologisk mångfald.
  • biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
  • fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.
  • det bland annat finns krav på minimitappning förbi vattenkraftverk och att kraftverken ska vara idrifttagna innan 1 januari 1996.

Kraven för Bra Miljöval är hårda, men inte omöjliga att nå. En gång om året görs också en stor kontroll av alla de företag som använder miljömärkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Vad innebär Hemmagjord el?

Den el vi producerar i våra egna vattenkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk kallar vi Hemmagjord el. Även denna är sedan många år märkt med Bra Miljöval och sedan 2012 dessutom diplomerad av den oberoende organisationen Älvräddarna för den optimala miljöanpassningen. Kriterierna för att få diplomet är enligt Älvräddarna själva de mest heltäckande och kompromisslösa gällande vattenkraft i Sverige.

Läs mer om vår elproduktion

Vad kostar Bra Miljöval och Hemmagjord el?

Att lägga till Bra Miljöval kostar 1,5 öre extra per kWh och att lägga till Hemmagjord el kostar 2,5 öre extra per kWh. Du ser enkelt hur mycket detta blir för ditt hushåll när du knappar in din årsförbrukning på prissidan.

Om du redan har ett elavtal hos oss och vill göra något av tillvalen i efterhand går det jättebra. Kontakta oss på 0140-692 10 eller info@tranasenergi.se så hjälper vi dig!

Dags att byta Elavtal?

Vem som helst kan köpa sin el av oss, 100 % förnybar och till ett bra pris. Du kan bo var som helst i Sverige och det spelar ingen roll om du har stor eller liten elanvändning. 

Teckna Elavtal