Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Avtalsvillkor och rättigheter

Avtalsvillkor

Via länkarna nedan kan du läsa de avtalsvillkor som gäller för ditt elavtal hos oss. Är du näringsidkare hittar du gällande villkor på vår sida om elavtal för företag.

Avtalsvillkor Tranås Energi AB

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 (rev 2)

Särskilda avtalsvillkor

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du alltid ångerrätt när du tecknar elavtal via vår hemsida. Om du vill ångra ditt avtal ska du kontakta Tranås Energi inom 14 kalenderdagar sedan du fått avtalsbekräftelsen.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter konsument

Läs mer om GDPR

Rättigheter

Konsumentens rättigheter enligt kapitel 11 i ellagen

Här kan du läsa ellagen i dess helhet

Klagomålshantering

Om du har några synpunkter på oss eller ditt elavtal är du välkommen att kontakta vår kundservice, så gör vi vårt bästa för att lösa ditt ärende.

Kontakta kundservice

Om du inte är nöjd med hur ditt ärende blivit behandlat av oss kan du givetvis föra din åsikt vidare. Det finns flera olika myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt ärende.

Oberoende användarrådgivning

Hos nedanstående kan du som konsument för oberoende användarrådgivning t ex råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler:

Tranås kommuns energi- och klimatrådgivning
www.tranas.se

Energimarknadsbyrån
Energimarknadsbyrån är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.
www.energimarknadsbyran.se

Omprövning

Allmänna reklamationsnämnden – ARN
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun.
www.arn.se

Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt.
www.marknadsdomstolen.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Enerigmarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten.
www.ei.se