Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Elområden

swedishmapI april 2010 beslutade EU-kommissionen att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Som en följd av beslutet delade Svenska Kraftnät 2011 in Sverige i fyra elområden, med olika prismodeller.

Gränsen mellan ett elområde och ett annat går där det finns begränsningar i stamnätets överföring av el, de så kallade ”flaskhalsarna” i Sverige.

I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige är det tvärt om, vilket gör att överföringskapaciteten inte alltid räcker till. I södra Sverige kan elen därför under vissa perioder vara dyrare än i norra Sverige.

I takt med att investeringar i elnät och ny elproduktion görs i områden som idag har hög efterfrågan men låg tillgång, kommer skillnaderna i elpriserna mellan områdena att minska.

För oss på Tranås Energi innebär detta att vi i de fall våra kunder bor i elområde 4 behöver räkna på elpriset för den enskilda kunden för att få fram rätt pris. Därför kan du som bor i elområde 4 endast teckna avtal till rörligt pris via vår hemsida och behöver kontakta oss på telefon om du vill teckna avtal till fast pris.

I vilket elområde bor jag?

På sidan www.natomraden.se kan du ta reda på vilket område du tillhör. Du kan ha hjälp av ditt områdes-id, tre bokstäver som du hittar på elfakturan.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 0140-692 10 eller info@tranasenergi.se.