Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Så bestäms elpriserna

Vad är det egentligen som avgör ditt elpris och hur hög räkningen blir? Det är många faktorer som spelar in!

Först och främst behöver vi skilja på elpris och elnätsavgift. Elpriset är det du betalar för själva elen, som köps och säljs på en öppen, konkurrensutsatt marknad. El är med andra ord som vilken handelsvara som helst. Elpriset betalar du till ditt elhandelsbolag.

Utöver elpriset betalar du en så kallad elnätsavgift, en avgift till bolaget som äger elnätet där du bor och som t ex används till underhåll av elnätet.

Elen är vanligtvis billigare på sommaren och dyrare på vintern och detta är en direkt följd av tillgång och efterfrågan. På sommaren är inte efterfrågan på el lika stor som på vintern eftersom vi inte behöver vi inte lika mycket värme och ljus i våra hem och industrierna har semester.

På sommaren är också tillgången på vatten i vattenmagasinen större än på vintern, eftersom vi haft snösmältning. Då och då inträffar torrår och då kan elpriserna bli högre än normalt även på sommaren.

Handel med el i Europa

När elproduktionen i Sverige inte räcker till för att möta efterfrågan på el i landet måste vi importera el. När vi har mer produktion i landet än vi behöver exporterar vi istället. Priserna i Sverige påverkas därför också av priserna på el i länderna runt omkring oss.

I Norden produceras elen till stor del i vattenkraftverk och kärnkraftverk och dessa energikällor är relativt billiga. I övriga Europa är kol, olja och naturgas vanligare energikällor och dessa är mycket dyrare att använda.

Prissättning

En central länk i prissättningen på el är den nordiska elbörsen Nord Pool i Oslo. Det finns två marknader på Nord Pool som båda har betydelse för elpriserna, spotmarknaden och den finansiella marknaden. Spotmarknaden påverkar tillsvidarepriserna och de rörliga priserna på el och det är där den fysiska elen handlas till rörligt pris timme för timme.

De olika fastprisavtal som elhandelsbolagen tillhandahåller möjliggörs av den finansiella marknaden, där aktörerna köper och säljer finansiella kontrakt för olika bestämda tidsperioder. Om du väljer ett elavtal med fast pris i tre år köper vi alltså in el för tre år till dig på en gång, baserat på din årsförbrukning.

Precis som vid vilken börshandel som helst påverkas priserna av en rad faktorer, ovan nämnda, politiska skattebeslut och förväntningarna på alla dessa faktorer.

Utsläppsrätter  – handelssystem för koldioxidutsläpp

I dag är det många faktorer som påverkar elpriserna och en av de viktigare är det införda handelssystemet för utsläpp av koldioxid. Detta infördes i januari 2005 i syfte att få ner koldioxidutsläppen. Handelssystemet infördes bara inom EU och omfattar inte USA, Ryssland och Kina som står för en stor del av världens samlade koldioxidutsläpp.

Handeln med utsläppsrätter ökar kostnaden för elproduktion från fossila bränslen och dessa ligger ju vanligtvis redan på marginalen, vilket gör att elpriset blir ännu högre på elbörsen. I samband med höjda elpriser gynnas elproducenter som inte släpper ut koldioxid (t ex Tranås Energi), de slipper betala utsläppsrätter samtidigt som de kan sälja de utsläppsrätter som de blivit tilldelade.

Skatter och avgifter

Men, du betalar inte bara till elföretaget och nätföretaget, du betalar även skatter och avgifter för elen du använder.

Vi antar att du betalar 50 öre/kWh för elen (elpris och fast avgift) och 20 öre/kWh i nätavgift. Därutöver betalar du 33,1 öre/kWh i energiskatt och slutligen 25 % moms på alltihop. Detta innebär att du har betalt 58 öre/kWh i skatter och moms, vilket motsvarar 45 % av ditt totala elpris.