Egna solceller

För att hjälpa våra kunder att ta steget mot egen elproduktion har vi valt att samarbeta med ett flertal lokala installatörer. Välj någon av dessa, så köper vi din solel till ett extra bra pris!

När du köper och installerar solceller via någon av våra partners och sedan säljer den el du inte hinner använda till Tranås Energi betalar vi 25 öre extra per kWh under ditt första år som elproducent. Därefter betalar vi enligt ordinarie produktionsavtal.

Våra samarbetspartners

Välkommen att kontakta någon av våra samarbetspartners, så får du mer information om deras utbud och priser på solceller. I dagsläget samarbetar vi med

Solpanelerna på ditt tak

Solpanelerna som sätts på ditt tak är uppbyggda av kiselkristaller och täckta med specialglas, när solen lyser på dem tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det till elektricitet. Panelerna passar för tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak och monteras med hjälp av takfästen och aluminiumskenor.

Solceller kan kombineras för att passa just ditt tak, exempelvis

  • 3 kW som täcker 19,5 kvm av ditt tak
  • 6 kW som täcker 36,5 kvm av ditt tak
  • 9 kW som täcker 58,5 kvm av ditt tak

Generellt uppskattar man att panelerna producerar 1000 kWh per kW och år. Hur mycket el som produceras påverkas dock av exempelvis takets lutning, var i landet du bor, väderstreck och naturligtvis hur mycket solen skiner.

Bidrag för solceller

Du har möjlighet att söka bidrag, Energimyndighetens investeringsstöd, eller ROT-avdrag, för installation av dina solceller.

Investeringsstödet söks hos Länsstyrelsen och kan sökas av både privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Du kan få bidrag för max 20 % av investeringskostnaden för dina solceller. Vid ansökan hamnar du i en kö för att få stödet utbetalt och kötiden har legat på 18-24 månader, vilket innebär att du ofta får stödet utbetalt retroaktivt.

Som privatperson finns också möjlighet att ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnaden i din installation, dock kan du inte få både investeringsstöd och ROT-avdrag. ROT-avdraget ligger för tillfället på 30 % av arbetskostnaden.

Läs mer om Energimyndighetens investeringsstöd

Läs mer om stöd hos Länsstyrelsen