Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Miljöpolicy

Miljöcertifieringen enligt ISO 14001 innebär att miljötänkande ingår som en viktig del i den dagliga verksamheten och att en ständig miljöförbättringsprocess pågår.

På Tranås Energi har vi miljön och det hållbara samhället, både på lokal och global nivå, i fokus.

Vi ska:

  • Systematiskt arbeta med ständiga miljöförbättringar.
  • Betrakta lagar, förordningar, myndighetskrav som minimikrav, samt ta intressentkrav i beaktande.
  • Skydda miljön genom att hushålla med naturresurser, bevara biologisk mångfald, begränsa klimatförändringar, minska avfall och förebygga föroreningar samt där så är möjligt återföra restprodukter i kretsloppet.
  • Undvika användning av ämnen som är svårnedbrytbara eller ovanligt förekommande.
  • Fortlöpande utbilda, stimulera och informera våra medarbetare till engagemang, ansvar och delaktighet i vårt miljöarbete.
  • Beakta miljöbelastning vid inköp av varor och tjänster.
  • Använda oss av bästa möjliga teknik, så långt det är rimligt.
  • Sträva efter att planera vår verksamhet i samråd med övrig samhällsplanering.
  • I det dagliga arbetet aktivt arbeta för att förebygga skador på människa och miljö.

Denna policy är grunden för allt miljöarbete inom Tranås Energi och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga den.

Företagsledningen ansvarar för att företagets miljöpolicy är känd, förstådd och tillämpad av alla medarbetare inom företaget.