Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet enligt ISO 9001 innebär att rutiner och instruktioner styr det dagliga arbetet för en väl fungerande organisation.

På Tranås Energi har vi kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna.

  • Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet.
  • Tranås Energi ska betrakta lagar, förordningar, myndighetskrav som minimikrav, samt ta intressentkrav i beaktande.
  • Tranås Energis kvalitetsarbete ska resultera i ständiga förbättringar.
  • Tranås Energi ska upprätthålla en hög leveranssäkerhet.
  • De mänskliga resurserna är och ska vara företagets största tillgång och den grundläggande förutsättningen för att uppnå de uppsatta målen.

Var och en av de anställda vid Tranås Energi ska se kvalitet i arbetet som en självklarhet samt vara medveten om det ansvar och de befogenheter som tilldelats honom eller henne.

Företagsledningen ansvarar för att företagets kvalitetspolicy är känd, förstådd och tillämpad av alla medarbetare inom företaget.