Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Arbetsmiljöpolicy

  • Tranås Energi skall kännetecknas av att upprätthålla en god arbetsmiljö.
  • Arbetet vid Tranås Energi skall vara säkert, stimulerande och utvecklande.
  • All personal skall ges möjlighet till kompetensutveckling.
  • Arbetsmiljöfrågorna skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, vilket innebär att arbetsmiljöfrågorna skall behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
  • En rutin att hantera arbetsmiljöaspekter vid arbetsplanering skall finnas.
  • Lagar och förordningar ska betraktas som minimikrav. Arbetstagaren är skyldig att följa gällande regler och föreskrifter.
  • Tranås Energi ska erbjuda friskvårdsaktiviteter till alla anställda.
  • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska fungera så att arbetstagarna känner delaktighet.