Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Kvalitets- och miljöarbete

För att verka i linje med företagets affärsidé om att tillhandahålla genuina produkter som uppfyller kundernas önskemål om komfort, service och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris och samtidigt verka för ett hållbart samhälle har Tranås Energi utvecklat följande policys:

  • Kvalitetspolicy
  • Miljöpolicy

Utifrån dessa policys har företaget byggt upp ett verksamhetssystem som fungerar som ett naturligt stöd i det dagliga arbetet och som har blivit certifierat både enligt ISO 9001 och ISO 14001. Att vara miljöcertifierad innebär att man måste uppfylla kraven i miljöstandarden ISO 14001. Detta innebär exempelvis att man måste ha en miljöpolicy, miljömål, kunskap om miljöfrågor, jobba för att ständigt förbättra sitt miljöarbete samt att miljötänkandet ingår som en viktig del i den dagliga verksamheten.

Kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001 innebär att rutiner och instruktioner styr det dagliga arbetet för en väl fungerande verksamhet.

Miljöanpassad elproduktion

Vår egenproducerade el kommer från småskalig vattenkraft och biobränsleeldad kraftvärme. Denna är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och vår vattenkraftproduktion är dessutom diplomerad av Älvräddarna för sin optimala miljöanpassning.

bramiljoSmallalvraddarna

Miljömål

Exempel på våra miljömål är att öka vår egen förnybara elproduktion, öka effekttillgängligheten på fjärrvärmeproduktionen samt att minska bränsleförbrukningen vid interna transporter. För att gynna den biologiska mångfalden vid våra vattenkraftstationer har vi idag faunapassager vid tre av fem anläggningar. Vi har som mål att ha fungerande faunapassager vid alla våra anläggningar.

Stora och små saker vi gör för miljön

Vi byter successivt ut fordon till bättre ur miljösynpunkt. Redan idag har vi tre elbilar, flera etanoldrivna fordon samt elmoped och cyklar som kan användas till kortare ärenden.
Vi har gjort energianalyser på kraftvärmeverket för att minska vår energianvändning och tänker på miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster. Kaffet vi dricker är KRAV- och Fair Trade-märkt.

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta vår kvalitets- och miljösamordnare Elina Hagman på telefon 0140-692 05 eller e-post elina.hagman@tranasenergi.se.

Läs mer om vårt miljöarbete