Coronaviruset – information till våra kunder

Just nu påverkas vi alla av corona/covid-19 och det rådande läget. Vi på Tranås Energi följer utvecklingen och uppdaterar löpande våra rutiner för att hålla våra medarbetare friska och kunna fortsätta erbjuda våra kunder bra service och leveranssäkerhet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen.

Texten uppdateras löpande.

Besök i våra lokaler

Vi tar för närvarande inte emot kundbesök eller studiebesök i våra lokaler. Om du behöver ställa frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss via telefon och e-post.

Besök hos våra kunder

När vi gör kundbesök, exempelvis för mätarbyten eller service av centraler, är den personal som kommer hem till dig eller till din arbetsplats självklart symptomfri.

Vi undviker att boka in kundbesök hemma hos kunder som av åldersskäl vet tillhör riskgruppen för corona-smitta.

Omboka om du har symptom

Om du själv upplever sjukdomssymptom ska du kontakta oss och boka om ditt besök. Du kan även omboka din tid om du i nuläget inte vill att vi utför planerade åtgärder i ditt hem eller i dina lokaler.

Anstånd till företagskunder

Våra företagskunder har möjlighet att få anstånd på sina betalningar. Detta innebär att vi, efter en prövning då vi bland annat tittar på betalningshistoriken, beviljar en förlängd betalningstid. Anståndet söks månadsvis och kan sökas i max tre månader. Kontakta vår kundservice för mer information och ansökan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Kontakta kundservice

Spara energi i tomma lokaler

Tillbaka