Personligt pris – ett nytt modernt elavtal

Nu lanserar vi elavtalet Personligt pris, en helt ny avtalsform som på ett modernt och rättvist sätt anpassas efter din personliga elförbrukning.

Grunden i Personligt pris utgörs av ett fast pris på din beräknade årsförbrukning, som vi fördelar över året enligt en normal förbrukningskurva. Varje månad görs en justering efter din faktiska förbrukning, om mer eller mindre el än beräknat har använts köps eller säljs mellanskillnaden till aktuellt rörligt pris.

På så sätt motsvarar avtalet hela tiden din faktiska elanvändning och vi kan i gengäld erbjuda dig ett extra bra fastpris.

Avtalet kan tecknas på ett eller tre år. En årsavgift på 264 kr tillkommer, precis som på våra övriga elavtal.

Om du har några frågor om Personligt pris eller övriga avtalsformer är du alltid välkommen att kontakta oss på på 0140-692 10 eller via info@tranasenergi.se.

Läs mer om våra elavtal

Se aktuella elpriser

Tillbaka