Nu bygger vi fiskväg i Visskvarn

Nu är bygget av en fiskväg runt vårt vattenkraftverk i Visskvarn, Ydre, igång. Fiskvägen blir ett lyft för den biologiska mångfalden och ett steg närmare vårt mål – fri vattenväg mellan tre sjöar.

Fiskvägen kommer att göra det möjligt för fisken att passera både upp- och nedströms förbi nivåskillnaden vid kraftverksdammen i Visskvarn. Projektet kommer speciellt att gynna den öring som finns nedströms vattenkraftverket, som nu får möjlighet att ta sig vidare upp genom Bulsjöåns vattensystem. Även den stationära öring som idag finns i Bulsjöån kommer att gynnas av borttagandet av hindren i vattenvägen.

– Tack vare åtgärderna kommer öringen att kunna utöka sina lek- och uppväxtområden. Vissa delar av Bulsjöån har dessutom redan iordningsställda lekområden, säger Magnus Lundberg, som är ansvarig för vattenkraftproduktionen på Tranås Energi.

Tranås Energi äger tre vattenkraftverk och en kvarndamm på sträckan mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. När Visskvarn miljöanpassats återstår endast åtgärder vid kvarndammen i Oppeby innan man uppnått målet att göra hela vattenvägen tillgänglig för vandrande fisk igen.

Tillbaka