Lyckad fiskkoll i Forsnäs

Förra veckan gjordes den första kontrollen av vattenlivet i Forsnäs nybyggda fiskväg. Resultatet är positivt, fisken trivs redan!

I slutet av 2018 stod fiskvägen vid vår vattenkraftstation i Forsnäs klar, ett omlöp i form av en konstgjord bäck som nu gör det möjligt för fisken att passera dammen. För att hjälpa öringen på traven sattes det i våras ut en del öring från Bulsjöåsystemet i området. Nu har den första kontrollen gjorts med hjälp av elfiske och resultatet ser bra ut.

– Ett antal öringar i storleken 10-12 cm hittades i fiskvägen, vilket är glädjande då vi kan se att fisken som sattes ut i våras har klarat sommaren bra och trivs i här, säger Magnus Lundberg som är ansvarig för vattenkraftproduktionen på Tranås Energi.

Under hösten kommer några mindre åtgärder att göras i den naturliga fåran, för att öringen ska få lättare att simma vidare uppströms Bulsjöån. Just nu pågår också bygget av en fiskväg vid vår vattenkraftstation i Visskvarn, som hänger samman med samma vattendrag som våra övriga anläggningar.

Vi tar nu stora kliv mot målet att öppna hela vattenvägen mellan områdets tre sjöar, som varit stängd för vandrande fisk i över 100 år!

Tillbaka