Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Ny belysning på Storgatan

7 november, 2017

gatljus_tranas
Nu är belysningsprojektet på Storgatan avslutat. De gamla stolparna har bytts ut och nya armaturer med energisnåla lampor skapar trygghet för både gående, cyklister och bilister.

Bytet av ca 180 armaturer och stolpar längs Storgatan i Tranås har genomförts i två etapper. Den södra delen av gatan färdigställdes under förra vintern och nu har även gatans norra del fått nya modernare och energisnålare belysning med harmoniserande gestaltning.

De nya LED-lamporna för gatan har en effekt på ca 100 W, viket är ca 200 W mindre än de tidigare, och trottoaren har effektiviserats med 60 W. Samtidigt som energianvändningen blir mindre har kvaliteten ökat. Stolparnas placering har tänkts igenom noga för att göra ljusflödet optimalt och extra belysning har satts upp vid övergångsställen med cykelöverfarter för att göra dessa säkrare för gående och cyklister.

Även ljusets färg har förändrats till det bättre då det nya vita skenet upplevs som positivare samt bidrar till bättre färgåtergivning än det tidigare gula skenet.

För mer information

Kristofer Jonsson, belysningsprojektör på Tranås Energi
070-67 47 357