Fjärrvärme i Tranås

Att välja fjärrvärme är en bekväm lösning som gör gott både för miljön och plånboken. Det är för er som vill göra ett smart val, idag och för framtiden, och vara säkra på att era lokaler värms upp med hjälp av 100 % god naturkraft.

Så fungerar det

Precis som det låter innebär den att värmen produceras på en annan plats än där den används, nämligen i vårt kraftvärmeverk.

Värmens resa till er börjar faktiskt i skogen, för i Tranås kraftvärmeverk använder vi träflis som bränsle. Flisen görs av grenar och toppar som blivit över vid skogsavverkning, ett naturligt och förnybart material som inte bidrar till växthuseffekten.

Träflisen eldas i våra ångpannor som värmer upp det vatten som skickas ut i fjärrvärmenätet till ca 75–110 grader, beroende på årstid. Vattnet i fjärrvärmenätet transporteras med högt tryck via rörsystem i marken till kundernas fjärrvärmecentraler där det värmer upp det vatten som cirkulerar i fastigheternas egna system, i elementen och i varmvattenkranar, till ca 50 grader, innan det återförs till kraftvärmeverket.

Fjärrvärmens fördelar

Priset

En fjärrvärmeinstallation är en prisvärd investering som ofta höjer marknadsvärdet på fastigheten. Centralen har lång livslängd, vilket även gör kostnaderna för underhåll och service låga.

Bekvämligheten

Fjärrvärme är ett driftsäkert uppvärmningsalternativ. Ställ in den värme ni önskar, sen behöver ni inte göra mer.

Ansvaret för värmeleveransen ligger hos oss på Tranås Energi, där det finns drifttekniker tillgängliga alla tider på dygnet, alla dagar i veckan. Genom våra serviceavtal kan vi dessutom hjälpa er att hålla er utrustning i toppskick under många år framöver.

För miljöns skull

Vår fjärrvärme produceras med toppmodern teknik och följer hårda miljökrav med regelbundna kontroller. Genom att använda restprodukter från skogsavverkning, nedflisade trädtoppar och grenar, tar vi tillvara en energiresurs som annars inte skulle kommit till användning.

Fjärrvärmens kretslopp sluts när vi till sist återför askan till skogen, där den ger näring till växande träd. På så sätt gynnas både natur och människor och vi kommer ett steg närmare en hållbar framtid.

Reko fjärrvärme är Energiföretagen Sveriges system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Åsa jobbar som drifttekniker i vårt kraftvärmeverk i Tranås. Här berättar hon om vad hon gör och vad det bästa med jobbet är.

Hur fungerar egentligen fjärrvärme? Precis som i exemplet i denna film eldar vi med träflis från skogen och värmer hushåll, skolor och företag i Tranås.

Pågående projekt

Höganloft/Ängaryd

Just nu bygger vi ut fjärrvärmenätet till industriområdet på Höganloft. Den nya fjärrvärmeledningen dras från den befintliga ledningen vid Ängarydsskolans idrottshall och sedan vidare via Ängarydsgatan, Hubbarpsvägen, Bondegatan, Hagadalsgatan och slutligen längs Säbyvägen och gång- och cykelbanan till Höganloft.

I samband med projektet erbjuds även fastigheterna längs denna sträcka fjärrvärmeanslutning.