Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Precis som det låter innebär fjärrvärme att man får värmen i sitt hus från annat håll.

Fjärrvärmen vi på Tranås Energi producerar i vårt kraftvärmeverk står för uppvärmning av 70 % av hushållen i centrala Tranås. Inklusive företagslokaler, industrilokaler, skolor osv blir det totalt ca 1 300 leveranspunkter. I kraftvärmeverket produceras även el, som också är förnybar.

Så går det till

Vi eldar med träflis i våra ångpannor där ledningar med vatten finns. Vattnet i ledningarna blir väldigt hett och ombildas till ånga. Ångan driver en turbin som i sin tur får en generator att snurra och därmed producera el. Elen transporteras sedan ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan går sedan ned i en kondensor där det ombildas till vatten och värmer upp det vatten som går i fjärrvärmenätet till ca 90 grader.

Det varma vattnet i fjärrvärmenätet transporteras med högt tryck via rörsystem i marken till kundernas fjärrvärmecentraler där det värmer upp det vatten som cirkulerar i husets system, i elementen och i varmvattenkranar, till ca 50 grader.

Kundens fjärrvärmecentral är ungefär lika stor som ett köksskåp och varken låter eller luktar. Vattnet leds sedan tillbaka till kondensorn där det på nytt värms upp och skickas ut igen. Det vatten som värmt upp fjärrvärmevattnet leds tillbaka till ångpannan där det värms på nytt.

Ett förnybart kretslopp

Man kan producera fjärrvärme med flera olika typer av bränslen. Tranås Energi har valt att använda biobränsle, träflis, som är förnybart och inte bidrar till växthuseffekten. Träflisen är en restprodukt, grenar och toppar som inte kan användas till något, från skogsavverkning i närområdet kring Tranås.

All aska som blir kvar när vi eldat flisen återför vi till skogen, där den ger näring till växande träd och på så sätt sluter kretsloppet.

En film om fjärrvärme

Nedan kan du se Energiföretagen Sveriges film om hur fjärrvärme fungerar. I vårt kraftvärmeverk eldar vi med träflis, precis som i början av filmen.