Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Om fjärrvärme i Tranås

Precis som det låter innebär fjärrvärme att man får värmen i sitt hus från annat håll. I Tranås är det kraftvärmeverket som står för uppvärmningen av ca 70 % av hushållen.

Så fungerar fjärrvärme

I Tranås finns ett kraftvärmeverk, som till skillnad från ett värmeverk förutom fjärrvärme även producerar el. Vi eldar med träflis i en ångpanna där ledningar med vatten finns. Vattnet i ledningarna blir väldigt hett och ombildas till ånga. Ångan driver en turbin som i sin tur får en generator att snurra och därmed producera el. Elen transporteras sedan ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan går sedan ned i en kondensor där det ombildas till vatten och värmer upp det vatten som går i fjärrvärmenätet till ca 90 grader.

Det varma vattnet i fjärrvärmenätet transporteras av högt tryck via ledningar till kundernas fjärrvärmecentraler där det värmer upp det vatten som cirkulerar i husets system, i elementen och i varmvattenkranar, till ca 50 grader. Kundens fjärrvärmecentral är ungefär lika stor som ett köksskåp och varken låter eller luktar. Vattnet leds sedan tillbaka till kondensorn där det på nytt värms upp och skickas ut igen. Det vatten som värmt upp fjärrvärmevattnet leds tillbaka till ångpannan där det värms på nytt.

Att bygga ett fjärrvärmesystem är dyrt och det krävs därför att det finns tillräckligt många kunder som är tillräckligt geografiskt koncentrerade för att det ska vara möjligt för oss. Systemet är mycket driftsäkert och hållbart och för kunden ett prisvärt uppvärmningsalternativ.

Idag är fjärrvärme det vanligaste sättet att värma en byggnad och står för 48 % av all uppvärmning i Sverige. Fjärrvärmeföretagen tror på fortsatt tillväxt de kommande åren och det finns prognoser som talar för att fjärrvärmen har potential att svara för 75 % av den svenska värmemarknaden.

Ett bra alternativ för miljöns skull

I våra kraftvärmeverk eldar vi med biobränsle, träflis, ett 100 % förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. För några år sedan byggde vi en ny anläggning och tillsammans med den gamla producerar dessa även ca 34 000 MWh el varje år. Elproduktionen är märkt med Bra Miljöval.