Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning av fastighet utgår en anslutningsavgift enligt nedanstående prislista för framdragning av servisledning, närmaste väg. Servisledningen avslutas med ventil vid husliv.

För fastigheter vars anslutning till fjärrvärmenätet är förenat med onormalt höga kostnader för Tranås Energi kan förhöjd anslutningsavgift debiteras.

Om särskilda skäl föreligger kan Tranås Energi medge befrielse, helt eller delvis, från erläggande av anslutningsavgift.

Anslutningseffekt
Anslutningsavgift
0-25 kW 16 800 kr
26-50 kW 20 000 kr
51-75 kW 30 000 kr
76-100 kW 40 000 kr
101-200 kW 50 000 kr
201-500 kW 75 000 kr
501-1000 kW 100 000 kr
>1000 kWh Efter prövning