Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Fjärrvärmepriset

Den löpande kostnaden ni betalar för er fjärrvärme består av tre delar – abonnemangsavgift, effektavgift och energiavgift.

Abonnemangsavgiften är en årlig avgift. Effektavgiften baseras på din abonnerade årliga effekt. Om denna ändras efter ett kalenderår kommer en ny effektavgift att beräknas. Energiavgiften är den rörliga avgiften för den energi som ni har förbrukat i MWh.

Ert pris för respektive avgiftsslag bestäms sedan av er abonnerade effekt och det finns fyra tariffer.

Priser för 2019

Priserna visas exkl. moms.

Effekt (E) i kW
Tariff 1
0-50
Tariff 2
51-500
Tariff 3
501-2 500
Tariff 4
2 501-6 000
Abonnemangsavgift kr/år 1 370 3 600 26 300 68 600
Effektavgift kr/kW, år 273 240 200 185
Energiavgift kr/MWh 447 447 447 447

Allmänna avtalsvillkor

Jämförpriser

Kundkategori Flerbostadshus

Kategorital 1800 timmar. Pris inkl. moms.

Årlig förbrukning i MWh
Total kostnad per år
Varav under året rörlig del Varav under året fast del
80 MWh 62 553 kr 44 720 kr 17 833 kr
193 MWh 144 554 kr 107 887 kr 36 667 kr
500 MWh 367 333 kr 279 500 kr 87 833 kr
1 000 MWh 730 764 kr 559 000 kr 171 764 kr

Kundkategori Lokaler

Kategorital 1600 timmar. Pris inkl. moms.

Årlig förbrukning i MWh
Total kostnad per år
Varav under året rörlig del Varav under året fast del
80 MWh 64 220 kr 44 720 kr 19 500 kr
193 MWh 148 575 kr 107 887 kr 40 688 kr
500 MWh 377 750 kr 279 500 kr 98 250 kr
1 000 MWh 748 125 kr 559 000 kr 189 125 kr

Allmänna bestämmelser

För fastigheter, vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme, bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet får man genom att dividera den årliga energianvändningen med ett kategorital.

Indelningen i kategorital:
1800 för flerbostadsfastigheter och sjukhus
1600 för andra typer av fastigheter ex småhus, tillverkande industri mm
1400 för markvärme

Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader, ändras E-värdet under löpande debiteringsår. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari – mars och november – december.

Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW