Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Våra serviceavtal

Från och med 1 januari 2018 finns våra serviceavtal i tre nivåer. Välj det som passar er bäst av fjärrvärmeservice GRUND, TRYGG eller PREMIUM!

Om ni har ett serviceavtal sedan tidigare övergår detta automatiskt till Fjärrvärmeservice Grund, vilket innebär samma innehåll till samma kostnad som ert tidigare avtal. Ni kan när som helst byta avtalstyp.

Fjärrvärmeservice GRUND Fjarrvarmeservice_grund

Med Fjärrvärmeservice GRUND får ni rätt till ett årligt besök av våra servicetekniker. Då görs en kontroll av fjärrvärmecentralens olika funktioner och eventuella skadade eller förslitna mindre komponenter byts kostnadsfritt.

Funktionskontrollen omfattar:

  • Kontroll och täthetsprov av värmeväxlarna
  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Funktionskontroll av cirkulationspumpar
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet
  • Byte av läckande packningar
  • Kontroll av givare

Vid varje servicebesök upprättar vi ett protokoll där fjärrvärmecentralens status redovisas och förslag till eventuella åtgärder ges. Eventuella åtgärder utförs efter överenskommelse enligt marknadsmässiga priser.

Ni har tillgång till jour dygnet runt och en timmes arbete utöver ord. servicebesök (även under jourtid) ingår.

Fjärrvärmeservice TRYGG Fjarrvarmeservice_trygg

Med fjärrvärmeservice TRYGG ingår allt i grundpaketet samt kostnadsfritt arbete vid åtgärder (även under jourtid). Vid behov av nya delar byter vi dessa till självkostnadspris.

Fjärrvärmeservice PREMIUM Fjarrvarmeservice_premium

Med fjärrvärmeservice PREMIUM ingår allt i grund- och tryggpaketen samt en onlinetjänst som ger dig möjlighet att fjärrstyra din central, se driftstatus, larm, historik mm via dator eller smartphone.

Priser för företagskunder 2020

Priserna nedan är exkl. moms.

 Effekt (E) i kW 0-50 51-500 501-2500 2501-6000
Månadskostnad GRUND 38 kr 46 kr 74 kr 112 kr
Månadskostnad TRYGG 167 kr 175 kr 205 kr 242 kr
Månadskostnad PREMIUM* 343 kr 352 kr 380 kr 418 kr

*Plus eventuell installationskostnad.

Avtalsvillkor


 

Läs mer: Beställ serviceavtal